Rhiannon Roberts- Artist sy’n creu atgofion da

20 Ebrill 2015

Mae arlunydd ifanc o Aberaeron wedi cymryd ysbrydoliaeth o dai lliwgar y dref glan môr i ddatblygu arddull unigryw i’w gwaith  sydd i weld nid yn unig ar beintiadau ond ar bopeth o matiau i bacedi o fisgedi shortbread.

Dim ond pump ar hugain oed yw Rhiannon Roberts ond mae hi wedi datblygu busnes ym Mae Caerdydd sydd yn mynd o nerth i nerth ac mae 70% o’i gwaith yn Gymraeg. “Mae Cymreictod yn meddwl lot i fi,” meddai Rhiannon sydd yn byw gyda’i chwaer yn y Bae ger ei gweithdy yn Sgwâr Mount Stuart.

Elfennau lliwgar mewn  llun o Benarth

Elfennau lliwgar mewn llun o Benarth

Mae ganddi gariad angerddol am gelfyddyd ac mae siarad am ei chelf yn rhywbeth mae’n gwneud yn naturiol ac yn fynych, gan annerch grwpiau Cymraeg ac ymweld ag ysgolion i wneud celf gyda disgyblion. Mae murluniau o’i gwaith i’w gweld yn Ysgol Melin Gruffydd ac Ysgol Rhymni.

Fe welais i Rhiannon yn ddiweddar mewn digwyddiad  a drefnwyd gan Merched y Wawr i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod yn y Bontfaen . Roedd y gynulleidfa wedi ei swyno gan ynni a mentergarwch Rhiannon. “Buodd mamgu yn ysbrydoliaeth i fi a dwi wrthi’n ceisio creu atgofion da yn fy ngwaith.”

Er iddi astudio seicoleg yn yr ysgol, rhoddodd ei mam a’i mamgu anogaeth iddi i gario mlaen i beintio yn ei amser sbar er doedd neb o’r teulu yn artistig. “Tra’n edrych ar ôl mamgu ges i llawer o amser i feddwl ac i ddatblygu steil fy hun.Wedyn fe es i nôl i fyw da mam a dechre peintio yn y garej. O’n i wedi magu mewn tre yn llawn lliw ac fe ddatblyges i arddull gan ddefnyddio tonnau a dechre rhoi elfennau ac atyniadau tref neu ddinas i gyd mewn un llun.”

Dechreuodd ei gwaith werthu’n dda ac fe fanteisiodd ar y cyfle i ddatblygu cardiau a phrintiau yn gyflym iawn.” Nid pawb sy’n gallu fforddio gwaith gwreiddiol, ond trwy’r cardiau ag ati ma fe’n gyfle i bobl brynu fy ngwaith i.”

“Ers 2014 mae’r busnes wedi cicio bant a nawr bo fi wedi symud i Gaerdydd, fi’n hapus iawn ar ble fi di cyrraedd erbyn hyn.”

Parc y Rhath

Parc y Rhath

Mae hi yn gwneud gwaith sydd wedi’i gomisiynnu ac yn chwilio am bob cyfle i ymestyn y nifer o gynnyrch sy’n cynnwys ei gwaith. Mae rhain yn awr yn cynnwys, powleni, llwyau caru  a chalonau pren.

Mae’r lluniau lliwgar yn gwerthu’n dda i dwristiaid yn ogystal a’r Cymry drwy ei gwefan Rhiannon Arts  ac wrth iddi ymweld â sioeau ac Eisteddfodau o amgylch Cymru. “Fi’n treial rhoi Cymru ar y map a hybu Cyrmru ac ar yr un pryd ceisio cyd weithio gyda chynhyrchwyr lleol ,” meddai.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma