RHEDEG RAS PARKRUN AM Y TRO CYNTAF

27 Ebrill 2014

gan Lois Gwenllian
Dw i’n berson sy’n mwynhau rhedeg i gadw’n heini ac roedd arnaf wedi bod eisiau profi’r ffenomen byd-eang, parkrun, er sbel. Felly gan fod y bore dydd Sadwrn hwnnw mor braf dyma fi’n mynd amdani a dechrau cerdded tuag at y man cychwyn. Pan gyrhaeddais i yno roedd rhedwyr o bob lliw a llun wedi ymgynull ar lwybr Taf oddi ar Rhodfa’r Gorllewin, ger Tesco Extra. Mae hyn yn digwydd yn wythnosol. O’r dyrfa oedd yno, deallais fod rhaid bod yno’n brydlon er mwyn dechrau arni am 9 o’r gloch ar y dot.
 
Doeddwn i erioed wedi bod o’r blaen, ac o edrych o fy ngwmpas mae’n amlwg fod ‘na selogion Cardiff Parkrun (mae’n debyg bod y digwyddiad yn denu tua 220 o bobl bob wythnos). Roedd pobl yn sgwrsio â’i gilydd, yn dymuno’n dda i’w gilydd ac yn holi am deuluoedd y naill a’r llall. Dw i wedi cymryd rhan mewn sawl digwyddiad rhedeg, gan gynnwys Hanner Marathon Caerdydd, ac erioed ydw i wedi gweld na phrofi naws mor gyfeillgar ar linell ddechrau. Wrth reswm, mae’r amgylchiadau yn wahanol iawn – ffordd o ddenu pobl i redeg yw hwn, hwyl i’r teulu neu i griw o ffrindiau – does dim elfen gystadleuol. Er hynny, mae’n dal yn cael ei amseru. Mae gan bawb ei rif ei hun ac mae amser y rhif hwnnw’n cael ei roi i’r rhedwr ar ddiwedd y ras ac yna ei lwytho i wefan Cardiff Parkrun.
 
Doeddwn i ddim wedi deall hyn. Diffyg gwaith ymchwil ar fy rhan i, dw i’n cyfaddef! Rhaid cofrestru yn gyntaf a phan wnewch chi hynny rydych chi’n cael cod bar i’w argraffu. Rhaid dod â hwnnw gyda chi er mwyn i chi gael eich amser swyddogol. Sut mae hynny’n gweihtio meddech chi? Wel, mae’r swyddogion ar y llinell derfyn yn rhoi cod bar arall i chi (hwnnw sy’n cynnwys eich amser chi) ac yn ei sganio ac yna’n sganio eich cod bar personol chi. Mae’r wybodaeth, eich amser (cod bar 1) a’ch enw (cod bar 2) wedyn yn cael ei llwytho i’r wefan. Syml!
 
Ar ddiwedd y 5km wnes i ddeall hyn, felly roeddwn i wedi rhedeg y ras beth bynnag. ‘Ches i ddim fy amser ganddyn nhw am nad oeddwn i wedi cofrestru. Ond drwy lwc mi oedd gen i fy app rhedeg ar fy ffôn ac yn ôl hwnnw fe redais fy 5km cyflymaf erioed y bore hwnnw.
 
Ar ôl meddwl am fynd i gymryd rhan yn Parkrun am fisoedd, a oedd o yr hyn a ddychmygais i? Oedd, a mwy. Caiff ei drefnu’n gyfan gwbl gan wirfoddolwyr ffyddlon sy’n angerddol am yr hyn maen nhw’n ei wneud. Mae’n ffordd wych o gwrdd â phobl newydd sy’n mwynhau rhedeg hefyd, mae cyffro’r “ras” yn ffordd dda i deulu fynd i wneud ychydig o ymarfer corff gyda’i gilydd, mae’n rhad ac am ddim ac yn bennaf mae’n awyrgylch perffaith ar gyfer pobl sydd eisiau dechrau rhedeg. 
 
Welai chi yno bore dydd Sadwrn nesaf?
 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma