Homelessforchristmas

Rhannu hwyl yr Ŵyl

26 Rhagfyr 2015

Gan Meleri Bowen

Ymysg y siopa, lapio anrhegion, stwffio’r bol oherwydd ‘pam lai mae’n ‘Ddolig’, cymerwch eiliad i stopio ac i feddwl. Tu hwnt i fwrlwm yr ŵyl mae yna deimladau cymysg tu ôl nifer o ddrysau.

Tra bod llawer yn llawenhau, rhaid cofio nad yw’r Nadolig yn gyfnod o ddathlu i bawb. Mae rhai yn wynebu gofidiau ariannol, problemau teuluol ac eraill yn cofio am y rhai hynny sy’n absennol dros yr ŵyl.

Wrth gerdded o gwmpas y ddinas wrth siopa ‘dolig, sylwais ar y bobl ddigartref. Dechreuais feddwl am y math o ddiwrnod ‘dolig oedd yn eu hwynebu. Dwi ‘di penderfynu rhoi arian tuag at elusen Wallich sy’n rhoi cymorth i’r bobl yma.

A ellwch chi roi ychydig funudau i feddwl sut allwch chi ledaenu hwyl yr ŵyl? Boed yn decst at ffrind neu hyd yn oed cyfraniad elusennol? Cewch deimlad o falchder ar ôl gwneud.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma