Redmayne yn rhagori yn The Danish Girl

29 Ionawr 2016

Adolygiad o’r film  The Danish Girl gan Hannah Pearce

Mae Eddie Redmayne wedi serennu unwaith eto yn ei rôl ddiweddaraf yn y ffilm ‘The Danish Girl’. Dyma’r eilwaith iddo ennill canmoliaeth feirniadol am berfformio rôl heriol o fewn y flwyddyn ddiwethaf ac mae hyn yn cadarnhau pam ei fod mor deilwng o’i wobrau a’i lwyddiant diweddar.

Yn ‘The Danish Girl’, portreadu Einar Wegener, artist poblogaidd yn Nenmarc yn ystod y ganrif ddiwethaf, a wna Eddie Redmayne. Mae Einar yn briod â’i wraig Gerda, sy’n cael ei phortreadu gan Alicia Vikander, a hanes eu bywyd nhw a gawn yn ystod y ffilm. Canolbwyntia’r ffilm ar eu priodas nhw ac yn bennaf, y newidiadau sy’n dechrau ymddangos wrth i Einar ddechrau sylweddoli ei fod eisiau bod yn fenyw.

Wrth i’r stori ddatblygu, gwelwn fwy o Lili Elbe, sef y fenyw mae Einar eisiau newid ei hun i fod, gyda’r ffilm yn cyrraedd ei huchafbwynt gydag Einar yn penderfynu ei fod eisiau cael llawdriniaeth er mwyn trawsnewid ei hun yn hollol i fod yn Lili.

Heb os, mae perfformiad Eddie Redmayne fel Einar a Lili yn un hynod o bwerus. Mae ei berfformiad o Lili mor gredadwy, hawdd yw anghofio weithiau mai dyn sy’n chwarae menyw ydyw. Mae ei drawsnewidiad o Einar i Lili nid yn unig yn un weledol ond yn drawsnewidiad llwyr o ran osgo a phersonoliaeth a llwydda i wneud hyn yn eithriadol o dda.

Gan fod stori Lili yn un mor emosiynol a bregus, rhaid oedd sicrhau y byddai hon yn cael ei chyflawni ac yn bersonol, ni ellir fod wedi dewis actor gwell ar gyfer cyflawni hyn nag Eddie Redmayne. Roedd ei weld yn chwarae cymeriad Lili, ynghyd â’r trawsnewidiad gweledol llwyr, yn fy atgoffa o’i berfformiad o Stephen Hawking yn y ffilm ‘The Theory of Everything’ y llynedd. Heb os, dyma berfformiad canmoladwy arall ganddo.

Ceir perfformiad gwych hefyd gan Alicia Vikander. Nid oeddwn wedi clywed llawer amdani cyn i mi weld ‘The Danish Girl’ ac felly roedd gen i ddiddordeb mewn gweld sut y byddai hi’n delio â rôl mor bwysig a hanfodol i’r ffilm. Ni chefais fy siomi ganddi. Rhoddodd Alicia, fel Eddie Redmayne, berfformiad a hanner yn ei phortread hi o Gerda a llwyddodd i gadw sylw’r gynulleidfa trwy gydol y ffilm. Erbyn diwedd y ffilm, roedd hi’n anodd iawn peidio â chydymdeimlo â’i chymeriad hi wrth iddi ddod i delerau â phenderfyniad ei gŵr i droi’n fenyw. Hawdd dweud fy mod wedi mwynhau perfformiadau Alicia ac Eddie yn fawr iawn.

Er roeddwn yn hoff iawn o berfformiadau Alicia Vikander ac Eddie Redmayne, credaf o ran y stori ei hun y gallent fod wedi torri ychydig arni. Roedd y stori’n dda o ran pŵer a chryfder ond teimlwn ei bod yn llusgo weithiau mewn mannau.

Yn bersonol, gallent fod wedi cwtogi ar y ffilm o tua rhyw hanner awr ac na fyddai hynny wedi effeithio ar lif y stori o gwbl. Roedd yna duedd weithiau i deimlo fod cymeriadau’n siarad er mwyn siarad a chredaf y gallent fod wedi torri ambell olygfa o’r ffilm a byddai hyn wedi sicrhau byddai’r stori wedi llifo’n gyflymach yn hytrach na’i gweld yn llusgo ar adegau. Er hyn, ni ellir dadlau nad oedd y stori’n un hynod hudolus a lwyddodd i ddangos y gwir gariad a ffyddlondeb a fodolai rhwng Einar a Gerda.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma