Raslas Bach a Mawr!

9 Tachwedd 2016

Mae Theatr Bara Caws a Galeri, Caernarfon yn cydweithio i deithio cynhyrchiad newydd Raslas Bach a Mawr! o gwmpas Cymru.

Bydd dau o hoff gymeriadau S4C yn cael eu hatgyfodi  – mewn sioe lwyfan newydd sbon!

Mae Theatr Bara Caws wedi sicrhau cefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer creu sioe lwyfan newydd sbon sy’n gweld atgyfodiad Syr Wynff ap Concord y Bos a Plwmsan y Twmffat Twp. Yn sgil llwyddiant y prosiect ymchwil a datblygu nôl ym mis Mai 2015, ac yn sgil y galw amlwg o ran cynulleidfaoedd – bydd y cynhyrchiad yn teithio i 6 canolfan ar draws Cymru rhwng 18 Tachwedd a 17 Rhagfyr eleni.

Mae’r sioe yn seiliedig ar Syr Wynff ap Concord y Bos a Plwmsan y Twmffat Twp, dau o gymeriadau mwyaf eiconig plant Cymru ddaeth i’r amlwg am y tro cyntaf ym 1982 ar raglen deledu ‘Teliffant’, cyn sicrhau eu cyfresi eu hunain. Yn sgil ail-ddangos rhai o’r penodau’n weddol ddiweddar gwelwyd fod eu hapêl mor eang ag erioed, gyda rhieni heddiw’n ail-fyw adloniant eu plentyndod, a’u plant yn cael eu cyflwyno i ddau o gymeriadau slapstic doniolaf Cymru, a’r rheiny’n gymeriadau cynhenid Cymreig.

Fe fydd y sioe yng Nghanolfan y Mileniwm am 1.00pm a 6.00pm ar ddydd Mercher, 30 Tachwedd.

Wynford Elis Owen a Mici Plwm oedd actorion ac awduron y cyfresi teledu, a nhw fydd awduron y cynhyrchiad llwyfan newydd hwn gyda Iwan Charles a Llyr Evans yn chwarae rhannau’r ddau gymeriad.

Addas i blant dros 4 oed. £10 i blant o dan 16. £17.50 i bawb arall.

Fe fydd yn wych!

Ewch yn llu!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma