Ras yr iaith: Rhedeg dros y Gymraeg!

10 Gorffennaf 2013

gan Siôn Jobbins

Oes ‘na bobl yn y Brifddinas fyddai’n hoffi rhedeg mewn ras relay hwyl dros yr iaith Gymraeg ym mis Medi 2013 – Ras yr Iaith?

Bydd miloedd o bobl yn rhedeg kilomedr neu fwy rhwng Machynlleth ag Aberteifi rhwng 13 – 15 Medi eleni. Mae busnesau, ysgolion, clybiau a chymdeithasau ardaloedd Machynlleth, Aberystwyth, Llambed, Aberaeron a dyffryn Teifi yn talu £50 i noddi un km. Beth am bobl Caerdydd?

Mae Cymdeithas Hanes Carnhuanawc o Gaerdydd a sawl sefydliad genedlaethol eisoes wedi noddi 1 km ond mae croeso i ragor. Mae’r kilomedrau’n gwerthu’n gloi, ond y bwriad yw y bydd y Ras yn dod yn un genedlaethol maes o law ac felly mae croeso i bawb!

Wrth noddi km bydd y clwb neu busnes yn dal baton y Ras am y km yna gan basio’r baton ymlaen – fel pasio’r iaith – ymlaen i’r rhedwyr nesa. Mae croeso hefyd i bobl rhedeg mwy nag un km ac hynny am ddim.

Mae’r Ras wedi ei seilio ar rasus llwyddiannus iawn eraill yn Iwerddon, Llydaw a Gwlad y Basg ac mae Dewi Pws wedi cyfansoddi cân arbennig i dathlu. Gallwch glywed y gân ar wefan y Ras ac mae croeso i chi ei rannu.

Bydd yn hwyl! Dyw e ddim yn Ras gystadleuol, ‘dyw e ddim ar gyfer athletwyr a does dim rhaid siarad Cymraeg yn rhugl chwaith.

Ewch i’r wefan am ragor o wybodaeth a dilynwch y Ras ar Twitter ac ar Facebook.

Beth am rhedeg dros yr iaith?

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

siwan Jobbins yn dweud:

Syniad gwych o godi hwyl, arian ac ymwybyddiaeth o’r iaith. Gobeithio gydag amser bydd yn ddigwyddiad a fydd yn digwydd o Fon i Fynwy!