Rali i Gefnogi ‘Ie’r’ Alban

11 Medi 2014

Rali Caerdydd – Cymru’n Cefnogi’r Alban, 13 Medi 

gan Siôn Jobbins 
Mewn ychydig ddiwrnodau, bydd pobl yr Alban yn gwneud penderfyniad tyngedfennol am ddyfodol eu gwlad – dewis bydd yn effeithio ar Gymru a Phrydain. Mae hyd yn oed y New York Times  yn sgwennu y bydd effaith pleidlais ‘ie’ i’w deimlo ar Gymru.
Wrth gwrs, mae’r farn yng Nghymru’n gymysg ond am 2.00 ddydd Sadwrn 13 Medi bydd rali’n cael ei chynnal y tu allan i’r Senedd yng Nghaerdydd i gefnogi pleidlais ‘ie’ yn yr Alban.
Trefnir y Rali gan ‘Cymru’n Cefnogi Ie‘  grwp di-blaid a thraws-bleidiol. Bydd y siaradwyr yn cynnwys:
Pippa Barolotti  o’r Blaid Werdd, Ray Davies  o’r Blaid Lafur, a chynghorydd Llafur yng Nghaerffili. Leanne Wood  arweinydd Plaid Cymru a dau siaradwr o’r Alban:
Andrew Redmond Barr o’r grwp diwylliannol, National Collective a Jamie Wallace, aelod o’r SNP a siaradwr Gaeleg sydd â diddordeb mawr yn sefyllfa a llwyddiant y Gymraeg.
Tro bo’ llawer yn annog pobl yr Alban i ‘aros’, yn y wladwriaeth fwyaf anghyfartal yng ngorllewin Ewrop , yn ôl ymchwil,  mae nifer cynyddol am weld Alban fel gwlad annibynnol yn yr Undeb Ewropeaidd.
Ychydig ddyddiau cyn y refferendwm, bydd cannoedd o bobl yn danfon neges gan bobl Cymru: ewch amdani, bobl yr Alban!
Mae croeso cynnes i bawb, ac edrychwn ymlaen at eich gweld.
Dolenni:
Cymru’n Cefnogi Annibyniaeth i’r Alban: http://walesyes.blogspot.co.uk/

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma