Radio1Xtra yn cael fodd i fyw yn Butetown

17 Ebrill 2016

Yr wythnos hon fe gafodd pobl ifanc ardal dociau Caerdydd y cyfle i berfformio o flaen DJs gorsaf radio BBC 1Xtra yr orsaf ddigidol o gerddoraieth rap a hip hop.

Roedd yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau a ddarllediadau dan ymbarel Tower Lives y BBC, sy’n cyferio at y tyrau o fflatiau ynghanol Loudoun Square wrth ymyl Stryd Bute.

Bu BBC Cymru Wales , 1Xtra , Radio 2 a News Online  yn cydweithio drwy’r wythnos -yn cynhyrchu rhaglenni dogfen, adroddiadau newyddion , eitemau nodwedd ar raglen Jeremy Vine , comedi , sesiynnau gair llafar a cherddoriaeth,  yn amlygu cymeriadau a hanesion cymuned unigryw Butetown.

Rhai o bobl ifanc Butetwon yn perfformio o flaen Charlie Sloth

Rhai o bobl ifanc Butetetown yn perfformio’n fyw o flaen Charlie Sloth

Cafodd pobl ifanc yr ardal y cyfle i fynychu gweithdau i gyfansoddi cerddoriaeth dan hyfforddiant DJ Target ac fe ddaeth Charlie Sloth , un o ser yr orsaf i Gaerdydd i ddarlledu ei raglen prynhawn  yn fyw o Ganolfan Gymunedol Butetown. Hyd yn oed tan y funud olaf, roedd llawer yn credu na fyddai seren mor ‘fawr’ a Charlie Sloth sy’n chwarae cerddoriaeth hip hop a rap, yn dod i’w cymuned.

Uchafbwynt yr wythnos i’r cerddorion ifanc oedd cyfle i  perfformio  o flaen panel o gynhyrchwyr yr orsaf, DJ Target a’r darlledwraig a’r DJ Bethan Elfyn sy’n arwain cynllun Gorwelion/ Horizons.

Bethan Elfyn

Bethan Elfyn

Mae cynllun Gorwelion yn gydweithrediad rhwng y BBC a’r Cyngor Celfyddydau a nod y cynllun yw cefnogi a hyrwyddo talent gerddorol newydd sy’n datblygu yng Nghymru gerbron cynulleidfa newydd ac ehangach.

Meddaid Bethan: “Dyma’r tro cyntaf i 1Xtra ddod allan o’i cynefin sef Llundain a’r dinasoedd mawrion. Ma na gynhyrchwyr sy’n dewis y gerddoriaeth a rheolwyr wedi dod yma i glywed y talent lleol a dwi’n credu bo nhw wedi mwynhau hefyd.”

Cynhaliwyd cyngerdd nos Sadwrn gyda bands lleol fel y Baby Queens, a Reuel Elijah, sydd yn un o’r 12 o bobl ar gynllun Gorwelion/Horizons eleni, yn perfformio o flaen torf o bobl  y dociau ac mi gafodd yr holl noson ei recordio.  Cafodd  cerddoriaeth nifer o artistiaid ifanc Caerdydd eu clywed ar yr orsaf dros yr wythnos ddiwethaf.

“Mae 1Xtra’n  dweud wrthai eu bod nhw’n mynd i ddod lawr yma eto mewn chwe mis. Ma’r cyfle yma wedi bod am stori Butetetown ond tro nesa mae’r cyfle mynd i fod am Gymru,” meddai Bethan. “Ma hwn yn bartneriaeth newydd  ac yn weithgaredd newydd ac mae wedi bod yn gyffrous iawn. Dwi’n gweithio gyda artisiaid ac yn gwybod pwy sy’n barod am y cyfle ac felly mae’n wedi bod yn gyfuniad o weithio yn y gymuned i ffeindio pwy sy’n cynhyrchu cerddoriaeth da a  thrwy cynllun Gorwelion i ni’n dweud wrthyn nhw, gwrandwch mae’n rhaid i chi wrando ar rhain.”

Mwy am #towerlives yma.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma