Dryw

Pwy fydd yn yr ardd y penwythnos hwn?

23 Ionawr 2015

Bydd arolwg Gwylio Adar yr Ardd, sef arolwg mwya’r byd o fywyd gwyllt yr ardd, yn digwydd ar ddydd Sadwrn 24 a dydd Sul 25 Ionawr a dylai pobl sy’n cymryd rhan sylwi sut mae adar yn defnyddio eu gerddi’n ogystal â gwylio’r adar eu hunain, meddai’r RSPB sy’n trefnu’r arolwg blynyddol.

Mae gwyddonwyr yr RSPB yn awyddus iawn i weld cymaint o bobl â phosib yn cymryd rhan, beth bynnag fo’r tywydd, a disgwylir y bydd dros hanner miliwn o bobl yn gwylio ac yn cyfrif adar eu gerddi a pharciau lleol yn ystod y penwythnos.

Mae’r arolwg, sydd bellach yn 36 oed, yn darparu gwybodaeth bwysig am y newidiadau yn nifer yr adar sy’n defnyddio’n gerddi yn y gaeaf, ac yn helpu i dynnu sylw cadwraethwyr at y rhywogaethau hynny sy’n prinhau fel aderyn y to, y llinos werdd a’r ddrudwen.

Adar y to yw’r adar a welir amlaf yn eich gerddi yng Nghaerdydd.  Ar gyfartaledd, yn 2014, cofnodwyd pedwar aderyn y to mewn dros hanner eich gerddi.

Titw cynffon hir - © Peter Howlett

Titw Cynffon Hir

Y fwyalchen a welwyd amlaf ar draws y wlad, er mai rhif pedwar oedd hi ar restr Gwylio Adar yr Ardd Caerdydd, lle’i gwelwyd mewn wyth o bob deg gardd.

Ymysg rhai o’r ymwelwyr mwyaf prin â’ch gardd roedd y gnocell werdd (tair gardd) a bras yr eira (dwy ardd).

Mae’n hawdd adnabod y gnocell werdd, cnocell frodorol fwyaf gwledydd Prydain, oherwydd ei phlu lliwgar a’i galwad fel sŵn chwerthin.  Mae’r gnocell hon, sy’n prinhau yng Nghymru, yn byw ar bryfed – mae hi’n arbennig o hoff o forgrug – er ei bod hefyd yn bwyta aeron megis aeron y griafolen yn yr hydref/gaeaf.

Mae gan arbenigwyr ddiddordeb mewn gweld sut mae’r amodau tywydd cymysg o amgylch y DU hyd yma eleni wedi effeithio ar y nifer o adar mewn gerddi gwahanol ardaloedd. A fydd y nifer yn isel oherwydd bod digon o ffynonellau o fwyd naturiol yng nghefn gwlad, neu a fydd heidiau o adar yn galw heibio i wneud yn fawr o fwydwyr yn yr ardd?

Titw Tomos Las © Peter Howlett

Titw Tomos Las

“Bydd gweld pethau trwy lygaid aderyn yn eich helpu i ddeall yn union sut maent yn defnyddio’r hyn sydd yn eich gardd, yn sylwi ar unrhyw beth sy’n ei wneud yn fan peryglus neu ddigroeso, a’ch galluogi chi i wella eich dulliau o roi cartref i fyd natur pan fydd y gwanwyn yn cyrraedd,” meddai Stephen Bladwell, Rheolwr Bioamrywiaeth RSPB Cymru.

“Er bod gosod bwyd i’r adar yn bwysig, nid dyma’r unig beth hanfodol.  Mae angen amrywiaeth eang o blanhigion sy’n cynnig lloches a rhywle i glwydo ar adar er mwyn gwneud yn fawr o’r bwydwyr a ddarperir gennym yn y gaeaf, yn ogystal â phlanhigion llawn neithdar sy’n denu pryfed yn yr haf.

“Yn ystod y Gwylio Adar eleni edrychwch sut mae adar yn agosáu at eich bwydwyr wrth ddefnyddio’r amrywiol goed, llwyni a pherthi.  Wrth sicrhau bod eich gardd yn fwy cyfeillgar i fyd natur gallwch helpu’r adar a’r bywyd gwyllt arall sy’n ei defnyddio – ac wrth wneud hynny byddwch yn denu hyd yn oed mwy i’ch gardd i chi eu mwynhau!”

Gallwch gofrestru i gymryd rhan yn arolwg Gwylio Adar yr Ardd a dysgu mwy drwy alw heibio rspb.org.uk/birdwatch

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma