Pwll Nofio Parc Victoria yn saff

22 Gorffennaf 2013

Cadarnhaodd Cyngor Caerdydd nad oes bwriad i gau pwll nofio yn un o barciau Caerdydd am y tro. Roedd na bryder ymhlith y trigolion y byddau’r pwll nofio ym Mharc Victoria yn Nhreganna yn gorfod cau fel rhan o gynlluniau y cyngor i arbed arian . Fe ddechreuwyd dudalen ar Facebook gan rai oedd yn ofni bod y pwll dan fygythiad.  Ond fe nath llefarydd ar ran y cyngor heddiw (Gorffennaf 22) ddweud nad oes bwriad i gau’r Parc.

Agorwyd Parc Victoria yn 1897 ac yn fuan iawn ychwanedwyd llyn bach yn y canol er mwyn cystadlu a pharc enwog arall y brifddinas- Parc y Rhath. Drwy gyfraniadau gan forwyr hael, fe sefydlwyd sw ac un o brif atyniadau’r sw oedd Billy’r Morlo, oedd yn byw yn y llyn o 1912 tan 1939. Yn ystod y pumdegau fe gafodd y llyn ei lanw ac yna yn 1961 fe agorodd pwll padlo i blant yn 1961. Fe fydd cannoedd o blant yn siwr o fwynhau’r dwr yn ystod yr haf cynnes. Os oes gennych chi luniau neu atgofion am y Pwll, cysylltwch a thîm Pobl Caerdydd.

 

Pwll padlo perffaith yn yr haf

Pwll padlo perffaith yn yr haf

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

G Jones yn dweud:

Da clywed bod y pwll yma sy’n rhan o hanes y ddinas yn saff!