Protestio yn erbyn arwydd uniaith Gorsaf Caerdydd

23 Gorffennaf 2015

Datganiad Cymdeithas yr Iaith Gymraeg @CellCaerdydd

Fydd aelodau Cell Caerdydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal protest ddydd Sadwrn y 25ain o Orffennaf o flaen gorsaf trenau Heol y Frenhines Caerdydd yn erbyn arwydd uniaith Saesneg newydd yr orsaf.

Mae nifer o drigolion Caerdydd wedi cael eu siomi gan arwydd yr orsaf, sy’n gosod yr enw Saesneg mewn cerflun trawiadol o lythrennau mawr uwchben mynediad yr orsaf. Prin mae’r enw Cymraeg i’w weld, wedi’i wasgu mewn llythrennau bach ar ffenestr yng nghornel uchaf yr adeilad. Ers i erthygl ar wefan Pobl Caerdydd dynnu sylw at driniaeth eilradd y Gymraeg yn y dyluniad newydd, mae nifer wedi cwyno, heb ymateb boddhaol gan Network Rail, y cwmni sy’n gyfrifol am yr arwydd. Na chwaith Cyngor Caerdydd, sy’n methu unwaith eto ag ysgwyddo cyfrifoldeb dros amlygrwydd y Gymraeg yn y ddinas.

Trwy osod yr arwydd yma, mae Network Rail yn dangos diffyg parch llwyr at un o ieithoedd swyddogol ein gwlad, iaith mae miloedd o’r cymudwyr ac ymwelwyr sy’n pasio trwy’r orsaf yn defnyddio yn eu gwaith a’u bywydau bob dydd. Mae’r cwmni wedi methu hyd yn oed â chydymffurfio â chanllawiau dylunio eu hunain, sy’n pwysleisio pwysigrwydd gorsafoedd sy’n parchu’r amgylchedd a chymunedau y maent wedi’u lleoli ynddynt.

Gwelir diffyg gwasanaethau cyfrwng Cymraeg, a diffyg parch at yr iaith, trwy’r holl sector rheilffyrdd yng Nghymru. Gorsaf Heol y Frenhines, wrth gwrs, oedd yr orsaf lle gwynodd y Prif Weinidog Carwyn Jones ei hun am ddiffyg cyhoeddiadau dwyieithog ar y platfform. Mae’n bosib eistedd ar drên yn croesi Cymru, hyd yn oed mewn i rai o gadarnleoedd y Gymraeg, heb glywed gair o Gymraeg dros y system cyhoeddiadau. Mae’r cwmnïau trenau yn parhau i ddiystyru’r Gymraeg a chymunedau Cymraeg. Serch hynny, gan nad ydynt yn dod o dan safonau Comisiynydd y Gymraeg, er gwaetha’r holl arian cyhoeddus maen nhw’n ei dderbyn a’r gwasanaeth sylfaenol o bwysig maent yn ei ddarparu, does dim byd mae Comisiynydd y Gymraeg na’r Llywodraeth am wneud i fynnu bod modd i ddinasyddion Cymru defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn bennaf, mae’r arwydd yma’n nodweddiadol o’r nifer o ffyrdd, mawr a bychain, bod rhwystrau yn cael eu rhoi yn ffordd rheiny, fel ni, sydd eisiau byw yn Gymraeg yn ein prifddinas. Dyna pam yng ngŵyl Tafwyl, lansiom ni Siarter Caerdydd, dogfen yn seiliedig ar syniadau trigolion y ddinas ar sut gellir gwella sefyllfa’r iaith yn lleol, gan gynnwys argymhellion sy’n mynd i’r afael â’r diffygion rydyn ni eu gweld ym meysydd addysg, iechyd, trafnidiaeth a gwasanaethau cyhoeddus eraill. Dyna pam hefyd fyddwn ni’n protestio o flaen orsaf Heol y Frenhines.

Felly dewch yn llu i ymuno â Chymdeithas yr Iaith o flaen yr orsaf o 12 o’r gloch ymlaen ar y 25ain, i fynnu fod Network Rail yn newid yr arwydd, ac i alw am ddim llai na chydraddoldeb i’r Gymraeg ym mhrifddinas Cymru!

Mae Cell Caerdydd yn cwrdd yn fisol am 6 o’r gloch ddydd Mercher cyntaf y mis yn nhafarn y Mochyn Du. Fydd y cyfarfod nesaf ar yr 2il o fis Medi, ymunwch â ni!

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma