Protest i gadw Crysau Caerdydd yn Las

26 Awst 2013

Adroddiad Gwenda Richards

DSC_0234

Roedd ‘na gyffro mawr ychwanegol cyn gem gyntaf gartref  Yr Adar Gleision  yn erbyn Dinas Manceinion  wrth i tua thri chant o gefnogwyr orymdeithio pnawn Sul o Gastell Caerdydd i Stadiwm Caerdydd. Roedd cefnogwyr Adar Gleision Unedig yn protestio yn erbyn penderfyniad y clwb y tymor diwethaf i newid lliwiau’r crysau o las i goch.

Sian Branson yn annerch y dorf

Sian Branson yn annerch y dorf

Ond fe bwysleisiodd trefnydd yr orymdaith, Sian Branson nad protest yn erbyn y clwb oedd hi ond ymfalchïo oedden nhw yn nhreftadaeth y clwb pêldroed.”Ry ni moen tynnu sylw’r perchennog Vincent Tan i’r ffaith nad yw pawb yn hapus gyda’r crysau a’r logo newydd. Gobeithio neith e newid ei feddwl y tymor nesa.” Ma’r ddraig goch nawr yn llawer mwy amlwg ar yr arfbais na’r aderyn glas traddodiadol. Roedd y protestwyr yn canu “Keep Cardiff Blue” a nifer ohonyn nhw yn gwisgo crysau T arbennig gyda dyddiad sefydlu’r clwb, 1899 ar y cefn.

DMr rawlinson

Michelle Rawlinson a blwch lludw ei thad Allan

Ymhlith y rhai fu’n cerdded oedd dwy chwaer, Caroline a Michelle Rawlinson o Ogledd Llandaf. Roedd Michelle yn gwthio cadair olwyn ac arni blwch yn cynnwys lludw ei thad Allan David Rawlinson. Roedd yn ffan mawr o’r clwb a dwedodd Michelle y byddai’n sicr o fod wedi cefnogi’r brotest. Meddai: “Roedden ni’n teimlo y dylai dad fod yn rhan o hwn, ac roedd yn achlysur saff inni ddod ag ef gyda ni. ” Meddai Caroline y cafodd ei thad, a fu farw fis Mehefin 2011 yn 58 oed, ei orwedd mewn arch glas a gwyn yn yr angladd, am ei fod yn ffan selog o’r clwb pêldroed.  Roedd y bocs gyda’i ludw hefyd wedi’i addurno’n las a gwyn gyda’r adar glas ar bob ochr. “Fel arfer ma’r blwch yn cael ei gadw yn stafell wely mam, ond dyma’r siwrne gyntaf i’w ludw adael y tŷ ac mi fydde wrth ei fodd yn gweld ei dîm yn chwarae yn yr Uwch Gyngrair.” meddai Caroline. Doedd gan y ddwy ddim tocynnau ar gyfer y gêm felly ro’n nhw mynd a’r gadair a’u tad i dafarn lleol i weld y gêm.

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma