Protest Fudr yn cyflwyno…….

6 Gorffennaf 2014

Un noson. Un lleoliad. Chwe drama fer Gymraeg newydd.

Os nad ydych chi wedi bod i un o nosweithiau Protest Fudr o’r blaen gwnewch yn siwr ein bod yn dod i’r KuKu Club Nos Iau, Gorffennaf yr 17eg.

dirty protest

Ers ei sefydlu yn 2007, mae Dirty Protest Theatre wedi gweithio gyda dros 100 o ysgrifennwyr o Gymru gan berfformio dramau newydd i gynulleidfaoedd mewn lleoliadau fel tafarndai, clybiau, siop kebabs, siop trin gwallt a choedwig!

Gan ddenu cynulleidfaoedd newydd i fyd y theatr, mae’r cwmni hefyd yn cynnig profiadau a chyfleoedd i ysgrifennwyr – profiadol a newydd ar yr un llwyfan – gan ddenu clod mawr i’w gwaith…. fel y soniwyd yn y Guardian “ there are a few people making theatre this exciting in Wales” tra bod y Western Mail wedi dweud pa mor “innovative, entertaining and relevant today’s theatre can be

dirty protest theatreDyma’r trydydd tro i griw Protest Fudr drefnu noson Gymraeg fel rhan o Tafwyl ac eleni bydd dramau gan Geraint Lewis, Ian Staples, Marged Parry, Ciron Gruffydd, Carys Eleri ac yn popio’i geirios (ysgrifennu am y tro cyntaf!)….. yr actor Ceri Murphy.  Tybed sut brofiad oedd creu darn o waith i’w berfformio i’r cyhoedd am y tro cyntaf –  dyma holi Ceri…..

Beth yw enw dy ddrama di?
Anrheg?

Wyt ti’n gallu disgrifio’r ddrama mewn 3 gair?
Penbleth realiti merch!

Allu di rhoi syniad bras i ni o gynnwys y ddrama?
Yng nghanol Caerdydd ma’r pethau mwyaf arbennig yn digwydd.  Trwy dderbyn rhywbeth gan ddieithrin, mae Mair ar drothwy newid ei thynged yn gyfan gwbwl, boed da neu ddrwg, rhaid dilyn y stori drwyddo i’w derfyn.

O ble ddaeth y syniad?
Cerdded o amgylch Splott ac sylwi ar enw siop bach od. ‘Relax with oils’. Hefyd Caerdydd yn ei gyfanrwydd a’i odrwydd ysblennydd.

A’i cael dy orfodi i gymryd rhan wnes di, neu wyt ti wedi bod yn chwarae da’r syniad ers amser?
Ar ôl bygwth ‘sgrifennu rhywbeth am gannoedd o flynyddoedd, ges i wahoddiad hael iawn gan Dirty Protest i fynd ati i greu drama fer 10 munud o hyd. Mae’r dychymyg wedi mynd yn rhemp a dwi wedi creu rhywbeth… ond ddim yn siwr beth!

Wyt ti’n cael bod yn rhan o’r broses ymarfer, neu a fyddi di’n troi lan i weld y ddrama Nos Iau nesaf heb syniad beth fydd yn dy ddisgwyl di?
Byddai’n troi lan i’r KuKu Club nos Iau, cael peint a disgwyl mlaen yn ddisgwylgar iawn i weld beth mae’r aml-dalentog gyfarwyddwr a’r actorion wedi llwyddo gwneud gyda’r darn. Fi’n edrych mlaen i dân gwyllt, disco lights a llwyfan sy’n troelli, ond ma’ hwnna jest yn ôl beth ma’ dychymyg fi wedi gweud a soi’n dueddol o’i gredu fe i fod yn onest. Dim syniad o gwbwl beth i ddisgwyl, ond gan taw Dirty Protest fydd e, wi’n gobeithio bydd miwsic uchel o leia!

Sut brofiad bydd gweld dy waith yn cael ei berfformio am y tro cyntaf? Wyt ti’n nerfus? Edrych ymlaen?
Ma fe’n rhywbeth rili od,rhoi darn y’ch chi wedi creu (er ei fod yn ddarn byr iawn) yn gyfan gwbwl drosodd i bobl eraill,ond fwy na unrhywbeth fi jest yn edrych mlaen i gael gweld dehongliad rhywun arall.Mae e fel rhyw fath o hunan-schadenfreude.Fel pigo scab…mae rhaid neud e’ a mewn ffordd rili od mae e’n rhywbeth boddhaol iawn.

Wyt ti’n meddwl bod e’n rhwydd gwneud y cam rhwng bod yn actor ac awdur?
Soi’n meddwl bod e’n rhwydd camu rhwng unrhywbeth rili pan chi wedi arfer a rhywbeth am amser. Beth sy’n ddiddorol yw eich bod chi’n gweld ymateb yr actorion ar adegau wrth i chi sgrifennu,a mae hwnna gallu bod yn ddefnyddiol iawn ond hefyd yn rhywbeth eitha’ myglyd, pan y’ch chi’n dod i greu rhywbeth.  Ond yr un naws sydd yn ysgogi’r ddau fyd…wel fi’n meddwl anyway.  Diddanu pobl,a gobeithio ‘na beth sy’n dod trwyddo.

Beth sydd gan Ceri Murphy yr actor / dramodydd ar y gweill nesaf?
Fi yng nghanol ymarferion Dyled Eileen ar hyn o bryd (i’w pherfformio yn eisteddfod Llanelli yn Mis Awst….archebwch eich tocynnau nawr….plug plug plug).  Wedyn syth mlaen i gymryd rhan yn nrama nesa’ Theatr Gen, sef ‘Y Chwalfa’ lan ym Mangor a byddai wrthi yn ceisio dyfeisio sioe bach i fi fy hun dros y flwyddyn nesa’ ‘ma ynghyd a datblygu sgript ffilm hefyd. Gwyliwch y gofod!!

Dirty Protest Theatre yn cyflwyno…. PROTEST FUDR
Noson o Sgwennu Newydd gan Geraint Lewis, Ian Staples, Marged Parry, Ciron Gruffydd, Carys Eleri ac yn popio’i geirios Ceri Murphy.
Kuku Club, Park Plaza, Greyfriars Rd
Nos Iau, Gorffennaf 17
8pm (Drysau’n agor am 7.30pm)

Tocynnau’n £5 wrth y drws.

www.dirtyprotesttheatre.co.uk

6 diwrnod i fynd

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma