Protest dros ysgol gynradd Gymraeg yn Grangetown

29 Gorffennaf 2013

Fe gynhaliwyd protest y tu allan i swyddfeydd Cyngor Sir Caerdydd ar Orffennaf 22 ain gan bobl leol sy’n ymgyrchu dros syfydlu ysgol gynradd Gymraeg yn Grangetown.  Roedd cabinet y cyngor yn trafod cynlluniau i ad drefnu ysgolion y sir mewn cyfarfod yn y Siambr. Yn ôl y mudiad Rheini dros Addysg Gymraeg, roedd yna safle wedi ei glustnodi ar gyfer ysgol Gymraeg newydd yn Grangetown ond mae’r lleoliad hwnnw yn cael ei ystyried nawr ar gyfer ysgol Saesneg.

Picedu cyngor Caerdydd ar Orfennaf 22 ain

Picedu cyngor Caerdydd ar Orfennaf 22 ain

Mae’r ymgyrchwyr yn dweud y gwnaethpwyd yr addewid yn dilyn ymgynghoriad ar ddechrau’r flwyddyn. Bwriad y cyngor yw sefydlu trydedd ffrwd barhaol yn ysgol Gymraeg Pwll Coch.

 

Fe aeth Aled Evans draw i siarad a rhai oedd yn picedu y ty fas i’r swyddfeydd. Dyma ei adroddiad:

 
“Yn ol  Euros, un o’r protestwyr: “Wnaethon nhw addo ysgol gyfrwng y Gymraeg yn Grangetown. Roedd yr ardal wedi dewis, cyllid wedi’i drefnu ac ati, a nawr mae’r Cabinet heddiw yn mynd i newid hwnna i fod yn un Saesneg. Dyw hwnna wrth gwrs ddim yn dderbyniol, a rydym yma i geisio ei wrthwynebu”.image014
Y teimlad ymysg y picedwyr oedd bod Cyngor Caerdydd wedi bod yn anwybyddu ei gyfrifoldebau ynghylch yr iaith.
Cefais air gyda Anwen Jones hefyd, un o nifer o rieni oedd wedi cythruddo gan benderfyniad y cyngor. Dywedodd wrtha i:  “Mae’r galw yn Grangetown yn ddirfawr, ma’ na lot fawr o bobl eisiau danfon eu plant i ysgol Gymraeg leol, ond does dim byd lleol. Mae ‘na bedwar ysgol cyfrwng Saesneg yn Grangetown yn barod, a sdim un Cymraeg.” Aeth ymlaen i ddweud ei fod yn “synnwyr cyffredin eu bod nhw’n parchu’r iaith. Felly dyma’r cyfle iddyn nhw i ddangos i ni, pobl sy’n byw yng Nghaerdydd, bod nhw wir yn parchu ni, a pharchu iaith ein gwlad ni”.’
Mae Michael Jones ar ran RhAG yn rhoi cefndir i’r stori yma.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma