Prosiectau adfywio gwerth £1 miliwn yn Grangetown

23 Awst 2014

Datganiad gan Lywodraeth Cymru

Mae LLywodraeth Cymru yn mynd i wario £1 miliwn ar welliannau i ardal Grangetown.Fe fydd ardal Clare Road a Heol Penarth yn fwy deniadol yn ôl y cynlluniau adfywio.

Ar hyn o bryd mae’r siopau o gwmpas canol Grangetown yn ddi raen ac yn ddiflas yn ôl y Llywodraeth.

Mae Grangetown yn un o saith ardal yng Nghymru fydd yn manteisio ar Gronfa Trechu Tlodi Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid. Mae’r arian hwn yn cael ei wario i wella canol trefi er budd y gymuned leol.

Gwelliant i gerddwyr

Gwelliant i gerddwyr

Wrth gyhoeddu’r newydd yma fe ddwedodd y Gweinidog Tai ac Adfywio, Carl Sergeant:

“Mae canol y dref yn chwarae rhan bwysig ym mywyd cymuned, a chyda’r arian hwn gall Llywodraeth Cymru helpu i ddod â gwelliannau i’r ardaloedd sydd fwyaf eu hangen.

“Gall Grangetown edrych ymlaen at welliannau’n cael eu gwneud i adeiladau masnachol yn yr ardal siopa, diolch i gynllun grant sy’n adfywio, glanhau a rhoi cymeriad i’r adeiladau hyn.

“Hefyd, byddwn yn defnyddio’r gronfa trechu tlodi i wella Clare Road a Heol Penarth gan ei gwneud yn fwy addas i gerddwyr a gwella’r pafinau a’r mannau cyhoeddus; bydd gwaith tirlunio’n cael ei wneud, bydd mannau croesi diogel yn cael eu hadeiladu a bydd yr arwyddion yn cael eu gwella. Bydd gwelliannau eraill yn cynnwys creu canolfan gymunedol newydd fydd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys helpu pobl leol ddi-waith ddod o hyd i swydd.
 
“Pwrpas hyn i gyd yw gwneud canol Grangetown yn fwy deniadol ac yn haws ei gyrraedd. Y nod cyffredinol yw cynyddu nifer y bobl sy’n dod i’r ardal a rhoi hwb i fusnesau a chymunedau lleol.”

Heddiw, dywedodd y Cynghorydd Peter Bradbury, Aelod Cabinet dros Ddatblygu Cymunedol, Cwmnïau Cydweithredol a Mentrau Cymdeithasol Cyngor Dinas Caerdydd:

“Mae hwn yn newyddion gwych. Bydd grant Llywodraeth Cymru’n helpu’r Cyngor i fynd ymlaen â’i gynlluniau i adfywio canol Grangetown, sefydlu hwb cymunedol newydd, gwella’r siopau lleol a gwella’r ardal yn gyffredinol.”
Mae mwy o fanylion am y prosectiau yma.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma