Profiad Cyntaf o Fyd Newyddiaduraeth

22 Awst 2013

Mae Aled Jones yn sôn am ei wythnos o brofiad gwaith fel cyw ohebydd gyda Pobl Caerdydd.

Cefais i’r fraint o weithio fel cyw ohebydd i dîm comisiynu Pobl Caerdydd am wythnos, a rhaid i mi ddweud roedd yn brofiad arbennig. Doedd dim eiliad gennyf lle nad oeddwn yn brysur. Yn wahanol i’r disgwyl, nid oedd angen i mi wneud  yr un cwpaned o goffi na defnyddio’r llungopïwr unwaith. Yn lle hynny, roedd fy nyletswyddau y tu allan i’r  swyddfa yn cynyddu llyfrgell o luniau’r wefan, yn ogystal ag ysgrifennu sawl adroddiAled Jonesad i’r wefan.

Felly am y tridie cyntaf, datblygais  i fy sgiliau ffotograffiaeth trwy dynnu cannoedd o luniau o ganol dinas Caerdydd a’r Bae – gweithgaredd diddorol tu hwnt, gan ei fod yn rhoi’r rhyddid i mi fod yn gyw ohebydd annibynnol. Cefais flas delfrydol o newyddiaduraeth yn ail wythnos pan lwyddais i gynnal sawl cyfweliad ac yna yn ysgrifennu adroddiad i’r wefan.

Credaf mae’r prif fantais o’r profiad anhygoel yma oedd fy mod yn teimlo fel gohebydd go iawn – yn reportio digwyddiadau lleol, yn bennaf Gleision Caerdydd e.e. y mae synthetig newydd ym Mharc yr Arfau a lawnsiad eu crys newydd, yn ogystal â siarad gyda Rhys Patchell a cymryd lluniau ac adroddiadau digidol ar gyfer y wefan.

Rwyf wedi datblygu llu o sgiliau newydd yn ogystal â dysgu sut i fod yn gyw ohebydd annibynnol er mwyn cael canlyniadau da. Diolch i’r rhain, rwyf nawr yn berchen ar statws o Ohebydd Staff i Pobl Caerdydd, yn dilyn pob adroddiad â ysgrifennwyd gennyf. Buodd yn brofiad diddorol a heriol ond yn addysgiadol iawn hefyd, yn gipolwg amhrisiadwy i sut mae byd newyddiaduraeth yn rhedeg.

O fy mhrofiad gwaith, rwyf yn gobeithio bod fy nhysylltiadau gyda’r wefan am barhau wrth i Pobl Caerdydd ddatblygu’n bellach. Felly nawr fel Gohebydd ifanc i’r wefan, rwy’n bwriadu lleisio fy marn ar fywyd yng Nghaerdydd ac i gynrychioli’r gynulleidfa iau ddaw i ddarllen y wefan.

Diolch yn fawr iawn i ti, Aled, am dy holl waith caled a phob lwc i ti yn y dyfodol. Edrychwn ymlaen at dy gyfraniad nesaf!

Oes diddordeb gennych fod yn ohebydd Pobl Caerdydd fel Aled? Cliciwch yma  am fanylion ar sut i anfon adroddiad atom gyda Storini.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma