Lucy Rees

Problemau rhannu fflat

9 Ionawr 2017

Mae Lucy Rees, myfyrwraig ym Mhrifysgol Caerdydd yn sôn am broblemau rhannu fflat  ac wedi syrffedu ar wynebu mynydd o lestri a sosbannau brwnt.

“Pwy ti’n rhannu fflat ‘da?”… “Dau fachgen a ddwy ferch.”… “Www ma’ llawer yn dweud nad yw bechgyn mor frwnt a beth ma’ bawb yn meddwl, ambell waeth yn lanach na merched!”…

Na. Anghywir. Hollol anghywir. Wel i fechgyn fflat ni beth bynnag…

Cytunodd nifer mai merched oedd yn waeth na bechgyn gyda llanast. Cyn symud i Gaerdydd, nes i ddewis fflat gyda merched a bechgyn, fi fy hun yn ferch. Y rheswm tu ôl hwn oedd oherwydd mae merched yn gallu anghytuno a chwympo mas yn aml, ond s’dim lawer o gweryla rhwng merched a bechgyn. Felly’r unig beth ar fy meddwl oedd y llanast sy’n gysylltiedig â bechgyn.

Wythnos y Glas

Roedd yr wythnos gynta’ yn ardderchog. Chwerthin trwy’r amserau, coginio fel fflat i gael bwyd ‘da’n gilydd, mynd allan bob nos tan oriau cynnar y bore… Atgofion gwych o’r wythnos cynta’, gan gynnwys stori ‘troli Lidl’ – ar ôl fynychu sesiwn o gyflwyniad i’n gradd Cymraeg aeth bechgyn y fflat i gael peint yn y Woodville…pedair awr yn hwyrach daethent yn ôl i’r fflat, yn feddw, am 3 o’r gloch ar brynhawn ddydd Mawrth, gyda throli Lidl yn llawn â phedwar grât o gwrw!

Wrth gwrs wnaeth yr ‘housekeeper’ ysgeler cael gwared â’r troli ar ôl wythnos. Nad oedd hi’n fles wrth feddwl am y bechgyn yn cario’r troli lan grisiau fflat Senghennydd, heb sôn am fod yn feddw wrth wneud!

Ond, yn fuan iawn ar ôl yr wythnos o feddwi, newidodd y straeon o rai meddw i straeon afiach am ein fflat bach ni.

Y Gegin

Ar ôl sawl rhybudd am lanast y gegin, ma’r bois yn dal i adael y llestri brwnt am ddyddie hir. Maen nhw’n prynu a choginio bwyd i’w gilydd pob nos, fel pâr hen briod; ond yn gadael y llestri ym mhob man. Ble i ni fod coginio a bwyta?

Llanast!

Llanast!

Llestri wedi’u pentyrru yn y sinc, chopping boards ar bob modfedd ar bob arwyneb, sawsiau dros y llawr… Diolch am yr aroglau blasus (afiach, ffiaidd, pydredig!!!).

“Ohhh it can’t be that bad!?….OH MY GOD, what is that? Is that mould? You have three dead flies in your sink!” – dyna ddisgrifiad perffaith o’n gegin. S’neb yn credu ni (merched y fflat), ond ar ôl dod draw unwaith, does neb yn dychwelyd.

‘Stafell Ymolchi

Dwi heb sôn am yr ystafell ymolchi eto. Does unman yn ddiogel! Mae’r tŷ bach yn le bach diddorol, gyda mynydd o bapurau toiled i goncro cyn eistedd lawr; ond mae’n eithaf lan diolch byth. Mae’r silff ffenest yn eithaf lan hefyd, gyda rhan fwyaf o bethau pawb yn ei hystafell. Ond, mae o amgylch y sinc yn rhywbeth arall, rhywbeth ‘da chi byth eisiau gweld – brws dannedd, past dannedd, bach o golur, gwaed, trimins barf, chwŷd… Ie, ‘da chi byth eisiau gweld.

Felly, i grynhoi fy nhantro, mae’r ddadl am bwy sydd yn lanach wedi’i ateb gan ein fflat ni; MERCHED!

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma