Priscilla Queen of the Desert: Sioe peni’gamp’!

8 Ionawr 2014

Adolygiad Gwenda Richards

Dyw noswaith yng nghwmni Pricilla ddim i’r rhai sy’n hoffi dramau cynnil, ond os y chi’n dwli ar fiwsig yr 80au ac yn barod i fynd ‘walkabout’  i fyd lliwgar drag queens Awstralia- dyma’r sioe i chi. ‘Subtle, it aint cobber’ ond mae’n hwyl, llawn hiwmor a gyda chymeriadau tipyn allan o’r cyffredin!

Gormodedd, gormodiaith a gorfoledd

Mae’r sioe yn gorlifo o ormodiaeth- a dyna’r apêl i’r gynulleidfa yng Nhanolfan y Mileniwm ar y noson gyntaf. Roedd na dipyn o ganu ymhlith y dorf, chwerthin braf a dawnsio egniol (ac oes, ma na gyfle i’r gynulleidfa fynd i ddawnsio ar y llwyfan).

Ar gyfer pob cynhyrchiad mae angen 500 o wisgoedd, 200 o hetiau, 100 o wigiau, 150 pâr o ‘sgidiau a mynydd o fasgara – ac mae’r gerddoriaeth yn codi’ch ysbryd o’r agorawd gyda tri difa yn disgyn ar trapeze yn canu ‘It’s raining men‘ – i’r diweddglo ‘We Belong‘ gyda hits yr wythdegau yn frith drwy’r sioe gan gynnwys fersiwn doniol o MacArthur Park sy’n gwneud fwy o synnwyr fan hyn na’r  record gwreiddiol!

Felicia (Graham Weaver)

Felicia (Graham Weaver) Llun: Paul Coltas

Yn syml stori yw hi am dri drag queen yn teithio o Sydney mewn campervan o’r enw Priscilla i Alice Springs. Ac mae’r gair campervan yn hynod o addas – mae ‘r sioe yn fwy camp na Llangrannog ar ddiwrnod y Mardi Gras.

Dathlu bod yn wahanol

Mae Jason Donovan yn chwarae rhan Tick (Mitzi), drag queen yn Sydney. Mae e’n hiraethu am weld ei fab sydd nawr yn byw gyda’i gyn-wraig sy’n rheoli casino yn Alice Springs.  Felly mae’n perswadio un o’r cast Felicia (Graham Weaver) a hen ffrind iddo, Bernadette (Richard Grieve), hen frenhines drag drawsrhywiol, i ddodi sioe ymlaen yn y casino. Dyna’r esgus ta beth am siwrne anturus ar draws gannoedd o filltiroedd o anialwch.

Graham Weaver,Richard Grieve a Jason Donovan . LLun ; Paul Coltas

Graham Weaver,Richard Grieve a Jason Donovan . Llun : Paul Coltas

Ffilm oedd stori Priscilla yn wreiddiol, gyda Terence Stamp yn torri cwys newydd iddo’i hun yn actio Bernadette. Yng Nghaerdydd  mae Richard Grieve yn rhoi perfformiad gwych wrth i’r daith drwy’r anialwch newid ei bywyd. Ar y ffordd mae na nifer o anturiaethau, rhai doniol a rhai mwy difrifol, sy’n cyffwrdd â homoffobia, ond yn y bôn mae’r sioe yn dathlu bod pawb yn wahanol ac yn rhydd i fynegu’r ar -wahanrwydd yma.

Ar y llwyfan lliwgar mae cynllunydd Brian Thomson wedi creu setiau clyfar – yn enwedig y sgriniau fideo yn lle ffenestri Pricilla, ac uwch y llwyfan, mae na arwyddbost sy’n dynodi lleoliad, poblogaeth a thymheredd pob man ar y daith. Dyfais difyr i gyfleu pa mor wag yw’r rhan fwyaf o Awstralia!

Gan taw Jason Donovan yw’r seren, mae na dipyn o jôcs ambiti Neighbours a Kylie yn ei chael hi’n aml, ond sdim byd maleisis am y ddrama ma o gwbl. Sioe i dynnu gwên ac i gael y traed i ddechrau tapio!

Mae Priscilla Queen of the Desert ymlaen yng Nghanolfan y Mileniwm tan Ionawr 18. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

 

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma