Prif Weinidog yn dweud “Penblwydd hapus Pobl Caerdydd”

12 Gorffennaf 2014

Galwodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones A.C draw i babell Pobl Caerdydd y pnawn yma i ddymuno’n dda i’r criw ar benblwydd cynta’r fenter.

Fe dynnodd hunlun gyda rhai o’r gwirfoddolwyr cyn mynd am dro o gwmpas Tafwyl.

Carwyn Jones A.C. yn dysgu tynnu hunlun

Carwyn Jones A.C. yn dysgu tynnu hunlun

Fe ddwedodd : “Gweld y Gymraeg yn ffynnu fel iaith fyw, bob dydd, yw gweledigaeth llywodraeth Cymru. Felly mae’n bleser mawr gweld fod dros 11,000 o bobl wedi defnyddio’r gwasanaeth ers ei lansio yn Tafwyl y llynnedd a nifer fawr yn dychwelyd yn rheolaidd ac yn cyfrannu cynnwys.

Dechreuwyd Pobl Caerdydd gan ganewyllyn o rheini sydd wedi bod yn cynhyrchu papur bro Y Dinesydd ers deugain mlynedd ac yn awyddus i gyrraedd cynulleidfa mwy ifanc ac eang trwy’r wê a  chyfryngau cymdeithasol. Hefyd gan Brfysgol Caerdydd , Menter Caerdydd a chriw brwd o wirfoddolwyr.

Yn bennaf oll ymateb gan y gymuned ei hunan yw hon. Rwy’n gobeithio yn fawr erbyn y flwyddyn nesaf y bydd y niferoedd sydd yn creu ac arwain pobl Caerdyd wedi tyfu eto.

Pob lwc iddi hi ac i’r Ganolfan Newyddiadurol Gymunedol ym Mhrifysgol Caerdydd wrth weithio gyda chymunedau led led Cymru fel hyn yn y dyfodol.”

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma