Prif gyfansoddwyr yn ymuno â Tŷ Cerdd

29 Medi 2014

Gan Gwenda Richards

Mae dau o gyfansoddwyr blaenllaw Cymru wedi cael eu penodi i ddwy swydd allweddol yn Tŷ Cerdd, Caerdydd. Fe fydd Karl Jenkins yn noddwr y sefydliad cerdd gyda Paul Mealor yn Llywydd.

Mae Karl Jenkins yn adnabyddus fel cyn aelod o’r band Soft Machine yn y saithdegau ac yn ddiweddar am gyfansoddi Adiemus a The Armed Man: a Mass for Peace. Astudiodd ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae wedi perfformio gyda nifer o sêr y byd clasurol fel Kiri te Kanawa, Bryn Terfel a Catrin Finch.

Cafodd y cyfansoddwr arobryn Paul Mealor, a enwebwyd ar gyfer un o wobrau’r  Brits ac a enillodd The Classic Brit Award ddwywaith, ei hyrddio i enwogrwydd rhyngwladol ym mis Ebrill 2011, pan glywodd 2.5 biliwn o bobl ei Motet, Ubi caritas yn cael ei berfformio gan gorau Abaty Westminster yn seremoni briodas  Dug a Duges Caergrawnt.

Mae cyfarwyddwr Ty Cerdd, Gwyn Williams, wrth ei fodd â’r apwyntiadau newydd. Dywedodd:

“Nod penodol Tŷ Cerdd yw hyrwyddo cerddoriaeth Cymru i’r byd a fedra’ i ddim meddwl am ddau lysgennad gwell ar gyfer y dasg hon na Karl Jenkins a Paul Mealor.  Mae proffil rhyngwladol Karl Jenkins yn gwbl chwedlonol ynghyd â chyrhaeddiad ei gerddoriaeth .  Mae’r ffaith ei fod yn un o’r cyfansoddwyr clasurol mwyaf llwyddiannus erioed yn ysbrydoliaeth wych i’n cenhedlaeth iau o gerddorion Cymreig.

Bwriad Tŷ Cerdd – Music Centre Wales sydd a’i gartref yng Nghanolfan y Mileniwm yn y Bae, yw cefnogi, datblygu a hyrwyddo cerddoriaeth, yng Nghymru yn ogystal a cherddoriaeth o Gymru.

KARL_JENKINS_068 Photo by Rhys Frampton

Karl Jenkins. Llun gan Rhys Frampton

2014 yw blwyddyn dathlu pen-blwydd Karl Jenkins yn 70 oed yn ogystal â hanner can mlwyddiant ei yrfa ym maes cerddoriaeth. Cafodd y CBE yn 2010 am ”wasanaeth i gerddoriaeth”. Dywedodd:

“Rwy’ wrth fy modd cael fy ngwahodd i fod yn Noddwr Tŷ Cerdd.  Mae’r gwahoddiad yn un arbennig o ddeniadol oherwydd bod Tŷ Cerdd yn cyfuno aelodaeth enfawr o gantorion corawl ac offerynwyr ledled Cymru â chenadwri sy’n wirioneddol ryngwladol, sef hyrwyddo cerddoriaeth Cymru i’r Byd.  Mae hyn yn golygu y gallwn hyrwyddo cerddoriaeth Gymreig gartref a thros y môr ac i’r cynulleidfaoedd ehangaf posib – rhywbeth rwy’n credu’n angerddol ynddo.”

Efallai bod Paul Maelor yn fwya adnabyddus am fod y cyfansoddwr clasurol cyntaf i ennill safle rhif 1 yn y siart clasurol a’r siart pop ar yr un pryd ym mis Rhagfyr 2011, gan sicrhau’r safle uchaf un yn y y Nadolig gyda’i ddarn ar gyfer The Military Wives Choir a Gareth Malone, ‘Wherever You Are’.  Bu’n darlithio yn yr Adran Gerdd ym Mhrifysgol Aberdeen ers mis Ionawr 2003 yn rhinwedd ei swydd fel Athro Cyfansoddi.

Paul Mealor  Photo credit Chris ODonovan--6Meddai: “Rwy’ wrth fy modd, yn teimlo’n ostyngedig ac yn ei chyfrif hi’n fraint cael bod yn Llywydd cyntaf Tŷ Cerdd.  Mae’r sefydliad ardderchog hwn yn cefnogi, yn cynnal, cynorthwyo ac yn datblygu cerddora ledled ein cenedl nodedig, ac mae wrth galon y gwaith o greu a hyrwyddo cerddoriaeth gan y goreuon o’n cyfansoddwyr Cymreig sy’n byw heddiw.  Mae pwysigrwydd comisiynu cyfansoddwyr a chefnogi ein perfformwyr penigamp yn rhywbeth sy’n bwysig iawn i fi ac yn ystod fy nghyfnod yn y swydd, byddaf yn annog pob un o’r cymdeithasau cyswllt i helpu cefnogi cerddoriaeth heddiw, er mwyn i ni all cael cerddoriaeth ar gyfer yr yfory!”  

Mae’r cyhoeddiad hwn heddiw yn dilyn blwyddyn gyffrous yn hanes Tŷ Cerdd.  Ym mis Mai eleni, aeth y Ganolfan Gerdd ati i lansio label record newydd – Recordiau Tŷ Cerdd – sy’n hyrwyddo cerddoriaeth glasurol gan gyfansoddwyr ac artistiaid Cymreig ac ar yr un pryd cyhoeddodd gynlluniau ar gyfer taith gerdd Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru i’r Ariannin y flwyddyn nesaf.

Bu  Pobl Caerdydd yn Clebran’ da Gwyn Williams , cliciwch yma i ddarllen mwy.

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma