Prawf Adnabod yng Nghanolfannau Ailgylchu Gwastraff

3 Rhagfyr 2015

Yn y Flwyddyn Newydd bydd rhaid i ddefnyddwyr tair Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGCau) Caerdydd brofi eu bod yn byw yn y ddinas.

Ar ôl 1 Ionawr, bydd gofyn i drigolion ddangos trwydded yrru, bil Treth Gyngor cyfredol neu fil cyfleustodau diweddar cyn y gallant ddefnyddio’r cyfleuster.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, y Cynghorydd Bob Derbyshire:

“Mae dangos prawf adnabod yn angenrheidiol oherwydd y costau sy’n gysylltiedig â darparu’r gwasanaeth hwn. Yn CAGC Bessemer Close yn unig, nodwyd bod 17% o ddefnyddwyr y safle yn dod o Awdurdod cyfagos.

“Mae teithio dros y ffin fel hyn yn costio mwy na £430,000 y flwyddyn i’r Cyngor. Felly, mae’n ymddangos yn deg i mi, os yw trigolion o’r tu allan i’r dalgylch am ddefnyddio’n gwasanaethau, dylid gofyn iddynt dalu am eu defnyddio neu eu cyfeirio at CAGC eu Hawdurdod eu hunain.”

Bydd yr oriau agor tymhorol hefyd yn dod i rym yn 2016. Pan fydd y canolfannau’n agor ar 2 Ionawr 2016 yr oriau agor fydd 09:30 – 18:30. Ni dderbynnir cerbydau i’r safle ar ôl 18:00.

Mae gan Gyngor Dinas Caerdydd dair CAGC ar hyn o bryd yn y safleoedd canlynol: Bessemer Close yn Grangetown, Ffordd Lamby yn Nhredelerch a Heol Wedal yn Cathays.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma