“Pob Lwc” Pobl Caerdydd medd y Prif Weinidog Carwyn Jones a’r Gweinidog Addysg Leighton Andrews

15 Mehefin 2013

Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones a’r Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros yr iaith Gymraeg, Leighton Andrews yn dymuno’n dda i’r bartneriaeth sy’n lansio darpariaeth digidol newydd Pobl Caerdydd.

Dywedodd y Prif Weinidog:

“Pob lwc gyda’ch lansiad Pobl Caerdydd! Rydyn ni am weld mwy o gyfleoedd i bobl gael defnyddio’r iaith Gymraeg ar-lein ac mae hyn yn enghraifft wych o beth sydd gyda ni mewn golwg.

“Rydyn ni wedi ymrwymo i weld y Gymraeg yn ffynnu ac i ddarparu cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r iaith yn eu bywydau bob dydd. Ar hyn o bryd rydyn ni’n cynnal sgwrs genedlaethol ar yr iaith, Iaith Fyw: Cyfle i ddweud eich dweud. Mae hyn yn rhoi cyfle i bobl o bob cwr o Gymru i ymuno â sgwrs ar ddyfodol yr iaith a’r hyn y maen nhw’n teimlo y gall Llywodraeth Cymru ei wneud i hyrwyddo’r iaith yn well.

“Mae’n bosibl ymuno â’r ddadl ar-lein drwy ein gwefan, trwy lenwi arolwg neu ar Facebook a Twitter, gan ddefnyddio hashtag #iaithfyw. Pen draw’r gweithgaredd fydd cynhadledd genedlaethol, Y Gynhadledd Fawr, ar y 4ydd o Orffennaf.

“Mae hwn yn gyfle cyffrous i bawb sydd â diddordeb yn yr iaith Gymraeg i fynd ar-lein a chael dweud eu dweud am ei dyfodol. Mae Pobl Caerdydd yn brawf bod y Gymraeg yn wir yn iaith fyw yn ein cymunedau. Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i wneud popeth o fewn ein gallu i gadw’r traddodiad yn fyw ac yn rhan o’n bywydau bob dydd.”

Dywedodd Leighton Andrews, y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros yr iaith Gymraeg:

“Dwi’n llongyfarch Y Dinesydd a’u partneriaid sy’n rhan o greu Pobl Caerdydd am lansio’r cyhoeddiad digidol hwn, ac yn annog papurau bro newydd a sefydledig eraill i gymryd y cam o gyhoeddi ar-lein.

“Mae darparu technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg a’i gwneud yn rhwydd eu defnyddio yn allweddol i sicrhau bod yr iaith yn ffynnu yn yr 21ain ganrif, ac mae’n wych gweld bod yna gymuned weithgar o siaradwyr Cymraeg sy’n gweithio’n galed i ddatblygu mwy o gynnwys digidol yn yr iaith.

“Bwriad y cyllid grant o dros £85,000 y gwnes i ei roi i’r papurau bro yn gynharach eleni yw rhoi sefydlogrwydd i’r cyhoeddiadau a sicrhau eu bod nhw’n cael cyfle i ddatblygu a moderneiddio.

“Dwi hefyd wedi cyhoeddi’n ddiweddar gronfa newydd werth £750,000 dros dair blynedd, sydd wedi’i chynllunio’n benodol i alluogi ac annog siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg, a dwi am bwyso ar unrhyw un sydd â menter berthnasol i wneud cais am grant.”

Os y’ chi am ymuno yn y drafodaeth ar  ddyfodol yr iaith mae yna sawl ffordd i wneud:

Fforwm ar-lein –http://bit.ly/FforwmIaith Survey Monkeywww.surveymonkey.com/s/XGFSTXJ   Ebost: iaithfyw@iaith.eu   Ffôn: 01239 711668  Twitter: #iaithfyw Facebook – www.facebook.com/Cymraeg

I geisio am grant o’r gronfa i hybu technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg, ewch at: http://bit.ly/GrantTechnolegCy

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma