Pob gêm yn cyfrif: Caerdydd yn gyfoethocach o £62 miliwn

15 Mai 2014

Gan Gwenda Richards

Oedd gemau ddydd Sul diwethaf yn cyfrif? Hyd yn oed i’r clybiau ar waelod yr Uwch Gynghrair? Wel oedden- yn ariannol o leiaf. Am bob safle i fyny’r Uwch Gynghrair, mi fysai Caerdydd wedi derbyn £1.2m yn ychwanegol. Fel y mae hi fe gaiff y clwb £62,082.302 am orffen ar waelod y tabl. Ond mae Norwich yn £2.5m yn gyfoethocach am orffen dau safle uwchben yr Adar Gleision.

Mae arian gafodd Caerdydd eleni yn fwy na’r £60m ennillodd Manchester United y llynedd am fod yn bencampwyr. Y rheswm am y symiau mawr eleni yw ‘r cytundeb darlledu gyda Sky, BT a’r BBC – y cyfan yn werth £1.56 biliwn, sef cynnydd o 60% o’i gymharu a’r £972m yn nhymor 2012/13.

Bar yn Beijing yn dagos gêm Caerdydd v Sunderland

Bar yn Beijing yn dangos gêm Caerdydd v Sunderland

Mae’r symiau enfawr yma  a dalodd y darlledwyr am hawliau dangos gemau’r Uwch Gynghrair, ym Mhrydain a thramor, yn cael eu rhannu’n gyfartal rhwng y clybie i ddechrau , sef £52.2m, yr un. Ond am bob gêm fyw sy’n cael ei darlledu, mae’r clwb yn cael tua £750,000 (lleiafswm o 10 gêm). Darlledwyd 8 o gemau byw Caerdydd ar y teledu yn ystod y tymor  o’i gymharu a 28 o gemau Lerpwl, sydd yn cyfri pam fod Lerpwl  yn cael mwy o arian na’r pencampwyr Manchester City eleni (25 gêm).  Lerpwl yw’r tîm ar dop y tabl ennillion gyda £97.4m – a’r pencampwyr Manchester City wedi derbyn £96.5m.

Yn ogystal, gaiff y tri tîm fydd yn chwarae yn y Bencampwrieth y tymor nesa- Caerdydd, Norwich a Fulham-  £60 miliwn o ‘parachute payment’ dros y pedair blynedd nesa . Ar beth fydd Caerdydd yn gwario’r arian mawr yma? Talu dyledion glei, a’r bil am yr eisteddle newydd. Ond gobaith y ffans yw y bydd y clwb yn mynd yn ddwfn i’w pocedi llawn i  brynu chwaraewyr newydd. A efallai na fydd angen y taliadau parashwt am fwy na thymor!!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma