Tomos ac Osian yn ymarfer ar gyfer y 5km Rainbow Run

Plant 5 oed i rhedeg 5km i godi arian i Ty Hafan

26 Mehefin 2015

Mae Park Run Bychan Caerdydd wedi ysbrydoli criw o blant bach i godi arian i Ty Hafan.

Bob bore dydd Sul mae torf o blant yn ymgynull ar Gaeau Llandaf i gymeryd rhan yn Park Run Bychan Caerdydd (Junior Park Run).

Tomos ac Osian yn rhedeg 'Park Run Bychan' Caerdydd

Tomos ac Osian yn rhedeg ‘Park Run Bychan’ Caerdydd

Pan mae’r chwiban yn chwythu am 0930 y bore mae’r ieuenctid– sydd rhwng 4 a 14 oed – yn rhedeg 2km o amgylch y llwybrau sy’n arwain trwy’r parc.

Mae’r ras yn cael ei drefnu gan wirfoddolwyr ac am ddim i bawb sy’n cymeryd rhan, sy’n golygu ei fod yn ffordd wych i blant  ar draws y ddinas i gael hwyl tra’n cadw’n heini.

Ymhlith y rhedwyr ieuengaf bob bore dydd Sul yw criw o ddisgyblion Ysgol y Berllan Deg.

Wedi cael eu hysbrydoli gan Park Run mae Tomos Williams, 5 oed; Osian Meese, 5 oed; Alex Lewis, 5 oed; a brodyr Osian ac Efan Crane, 7 a 5 oed; nawr yn ymarfer ar gyfer eu sialens nesaf – sef rhedeg 5km yn y Rainbow Run Cymru i godi arian i ysbyty plant Ty Hafan.

Ymarfer yn y glaw

Mae’r ffrindiau yn rhedeg ymhob tywydd i ymarfer ar gyfer y ras mawr.

“Yn gynharach eleni dechreuodd Junior Park Run yng Nghaerdydd – mae ein plant wedi mwynhau pob munud, ac yn edrych ymlaen gyda chyffro i redeg bob dydd Sul.” Meddai Emma Williams, mam Tomos.

“Mae gweld ein plant yn rhedeg gyda gwên fawr ar eu hwynebau, yn gwneud i ni sylweddoli pa mor lwcus ydym i gael plant iach,” ychwanegodd “yn anffodus mae bywyd yn cael ei gymryd i ffwrdd oddi wrth y plant sydd yn Ty Hafan yn llawer rhy gynnar.”

Mae’r bechgyn wedi ffurfio tîm Wrong Direction gyda’r nôd o godi dros £500 i elusen Ty Hafan. Os hoffech noddi’r bechgyn gallwch wneud yma ar eu tudalen codi arian.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma