Pigion yr wythnos

3 Medi 2013

Gyda chymaint o bethau ymlaen yn ein prif ddinas, mae’n gallu bod yn anodd penderfynu beth i wneud pob dydd. Mae Sara Mai Jones wedi creu restr gryno o bethau bach diddorol sy’n digwydd yng Nghaerdydd dros yr wythnos nesa’ ‘ma.

Dydd Llun: Noson Cwis yn Porters Bar, 8yh, £1 y pen

Teimlo bach yn glyfar ar ddechrau’r wythnos? Beth am i chi greu tîm cwis a mynd draw i Far Porters. £1 y pen, a dim mwy na 6 i bob tîm. 6 rownd, a Luke yw’r cwisfeistr (‘dw i ddim yn siŵr iawn pwy ydi Luke, ond dwi’n siŵr ei fod o’n un da am gynnal cwis). Mwy o wybodaeth ar wefan Porters

Dydd Mawrth: Gig Leonard Cohen yn y CIA, 6:30yh

Dyma gyfle anhygoel i weld yr eicon 78-oed o Montreal yn perfformio caneuon oddi ar ei albwm newydd, Old Lies, 12fed albwm stiwdio’r canwr.  Mae ambell i docyn dal ar gael ar TicketMaster am £80.

Dydd Mercher: Orange Wednesdays

Pam na wnewch chi’r mwyaf o Orange Wednesdays a mynd draw i’ch sinema agosaf i weld y ffilm orau sydd allan ar hyn o bryd, One Direction: This is Us. Mae’r ffilm llawn dyfnder yn dilyn hanes y 5 bachgen- Zayn, Liam, Louis, Harry a’r Gwyddel- o’u bywydau hymbl cyn ennill yr X-Factor, i’w enwogrwydd ar draws y byd.  ‘Dw i bron a dweud fy mod i fwy ecseitud i weld y ffilm yma na Justin Bieber: Never Say Never, ac mae hynny’n ddweud mawr.

Dydd Iau:  The Migrant | The Gentle Good | Quiet Marauder – 7yh yn The Moon Club, £3 Cefais y cyfle i weld Quiet Marauder fel rhan o ŵyl Hub penwythnos diwethaf, ac mi oedd yn brofiad reit anhygoel. Yn hytrach na chwarae offerynnau cyffredin, roedd y band y ffans o ddefnyddio potiau, tebot, gratiwr ac amryw o declynnau eraill o’r gegin. Mae’n anodd disgrifio’n union sut gerddoriaeth mae’r band yn chwarae, felly ewch draw i’w brofi eich hunain. ‘Dw i heb gael y cyfle i glywed The Migrant eto, ond mae Gentle Good wastad werth ei weld, felly peidiwch â’i fethu. £3 yn unig yw tocyn.

Dydd Gwener: Who’s Afraid?  1.30yh a 6.30yh, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, £6

Ffansi bach o ddrama i orffen yr wythnos gwaith? Pam na ewch chi i weld ‘Who’s Afraid?’ gan Rhodri Hugh Thomas yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae’r ddrama yn rhan o Ŵyl World Stage Design, sy’n rhedeg o’r 5ed o Fedi – 15fed o Fedi, ac sy’n arddangosfa o ddylunio llwyfan rhyngwladol.  Gallwch archebu tocynnau a chael mwy o wybodaeth ar y wefan.

Dydd Sadwrn a Dydd Sul: Gŵyl Fwyd Sain Ffagan, 10yb-5yh yn Sain Ffagan, Am Ddim

Beth well ar benwythnos braf nag ymlwybro draw i Sain Ffagan am ddiwrnod o fwyd, gwin, cwrw a chrefftau yng nghanol y safle arbennig? Gall ymwelwyr yr ŵyl flasu a phrynu cynnyrch o dros 80 o stondinau amrywiol yng nghanol adeiladau hanesyddol yr Amgueddfa, prynu bara a theisennau o bopty’r Amgueddfa a blasu selsig porc cartref wedi’u cynhyrchu o gig anifeiliaid a fagwyd yn yr Amgueddfa. Mwy o wybodaeth ar wefan yr Amgueddfa

Felly dyna fy mhigion i am yr wythnos. Dwi’n siŵr bod nifer o bethau eraill ymlaen yn ogystal, felly os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau eraill, peidiwch ag oedi cyn cysylltu!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma