Pigion yr Wythnos Sara Mai Jones Chwefror 7 – 13

7 Chwefror 2014

Dydd Gwener 7fed: Pitsa a DVD!

Mae’n nos Wener felly beth am ordro Dominos bach a gwylio DVD neu ddwy. ‘Dwi ‘di cael tecsd gan fy ffrind ffyddlon o Dominos i ddweud bod 50% i ffwrdd oddi ar unrhyw ordor dros £15 gyda’r côd FEEDME50. Do it, mae’n nos Wener!

Dydd Sadwrn 8fed: Gêm Cymru v Iwerddon

Os nad ydych chi’n ddigon lwcus i fod yn ymweld â’r Ynys Werdd, mae sawl tafarn Wyddelig yma yn y Brifddinas i chi gael mwynhau peint bach o Guinness wrth wylio’r gêm- beth am O’Neills (mawr a bach), Dempseys, Callaghans neu Kitty Flynns?

Dydd Sul 9fed

Os nad ‘da chi’n dioddef fore dydd Sul, beth am biciad lawr i sêl cist car Bessemer Road? Mae o’n cychwyn am 7yb ac yn mynd ‘mlaen tan 1yp, a ‘da chi’n siŵr o ffeindio ambell i fargen ymysg yr holl stondinau. Ar ôl i chi ffeindio rhywbeth bach rhad yn y carboot, ewch lawr i Beti Biggs ym Mhontcanna i brynu bach o Annie Sloan Chalk Paint (£6-7 am taster pot) ac wedyn ewch adra i’w beintio- ffordd hyfryd o dreulio prynhawn dydd Sul diog. Ac os ‘da chi ffansi rhywbeth i fwyta tra’n Betty Biggs, ewch dros ffordd i Fat Pig Deli, lle hyfryd am frecwast!

Dydd Llun 10fed: Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Sherman Cymru

Beth am drio rhywbeth ychydig yn wahanol heno? Ewch i wylio Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn y Sherman. Mae’r cwmni dawns yn cyflwyno tair sioe ddawns ddeinamig gan goreograffwyr o safon fyd-eang a doniau lleol- Water Stories gan Stephen Petronio, They Seek To Find The Happiness They Seem ganLee Johnston, a  Mythology gan Stephen Shropshire. Mae’r sioe yn cychwyn am 7.30yh, a phris tocyn yw £15 – £22. Mae’n siŵr o fod yn sioe hudolus a phwerus, felly ewch i’w weld.

Dydd Mawrth, 11eg: Swper yn ThéPot

I ddathlu dydd Sant Ffolant, mae ThéPot (138 Heol y Crwys, Cathays) yn cynnig bwydlen hyfryd o fwyd nos Fawrth am £7.50 ac yn dangos un o fy hoff ffilmiau rhamantus- When Harry Met Sally! Mae’r noson yn swnio’n hyfryd- cwbwl sydd angen i chi wneud yw archebu bwrdd drwy ebostio natalie@thepotcafe.co.uk neu trydar @thepotcafe. Os na ‘da chi’n ffan o’r ffilm yna, ewch draw ar y nos Iau pan maen nhw’n dangos True Romance!

Dydd Mercher, 12eg: Orange Wednesdays – Dallas Buyers Club

Orange Wednesdays heno, felly beth am fynd i wylio ffilm newydd Matthew McConaughey? Mae’r actor wedi ei enwebu am Oscar am ei rôl Ron Woodruf, dyn sy’n dioddef o AIDS ac yn penderfynu smyglo cyffuriau fferyllol anghyfreithlon sy’n helpu gyda’i symptomau, i mewn i Texas. Mae’n dechrau dosbarthu’r cyffuriau i gyd-ddioddefwyr gan sefydlu’r ‘Dallas Buyers Club’. Mae’r ffilm werth ei weld yn ôl y critics, felly gwnewch y mwyaf o’ch Orange Wednesday ac ewch i’w weld!

Dydd Iau 13eg: Glee Club Best In Live Comedy

Lee Evans yw gwestai arbennig noson ‘Best in Live Comedy’ y Glee Club wythnos yma, ac yn amlwg, oherwydd  y gwestai arbennig iawn yma mae’r sioe eisoes wedi gwerthu allan. Ond efallai ei bod hi’n werth mynd lawr i’r Bae rhag ofn bod rhywun yn gwerthu tocyn funud olaf. Ac os nad yda’ chi’n  cael unrhyw lwc, mi fedrwch chi wastad biciad i rywle neis am swper!

Mwynhewch!

Sara x

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma