Pigion yr Wythnos Sara Mai Jones Chwefror 21 -27

21 Chwefror 2014

Dydd Gwener 21ain: Cymru v Ffrainc, 8yh

Allez les Rouges! Allez les Rouges! Bydd gêm Cymru yn erbyn Ffrainc heno yn siŵr o fod yn un da. Boed chi yn y stadiwm neu mewn tafarn yng nghanol y dre, bydd yr atmosffer yn anhygoel yma yn y brifddinas, a ‘da chi’n siŵr o weld dipyn o ffitis Ffrengig o gwmpas y lle!

Dydd Sadwrn 22ain: OCTA, Sherman Cymru, 8yh; £6 o flaen llaw/£8 ar y drws

Ewch lawr i Sherman nos Sadwrn am noson wych o gerddoriaeth byw, DJ’s a sinema. Yn chwarae yn y meicro-ŵyl fydd R. Seiliog, Fist of the First Man, Right Hand Left Hand, DJ’s Spillers, a llawer mwy. Bydd popeth yn digwydd yn y Theatr 2 a’r foyer, felly ewch lawr i fwynhau noson arbennig iawn.

Dydd Sul 23ain: Cwis y Mochyn Du, 8yh

Beth am gwis misol y Mochyn Du nos Sul am 8pm? £1 y pen yw’r pris, ac mae ‘na rownd o ddiodydd am ddim i’r tîm buddugol. Y cwisfeistr am y noson fydd Mari Elen, sy’n arwain y cwis Mochyn Du am y tro cyntaf erioed! Ewch lawr am bach o hwyl a chrafu pen, a phwy a ŵyr, efallai chi a’ch tîm fydd yn derbyn y rownd o ddiodydd am ddim ar ddiwedd y noson!

Dydd Llun 24ain: Blue Mondays yn Yo! Sushi

Os yda’ chi ffansi trio Sushi ond ofn na fyddwch chi’n ei fwynhau, beth am drio Blue Mondays yn Yo! Sushi? £2.50 yw hi am bob plât o fwyd, felly os nad yda’ chi’n ei fwynhau, symudwch mlaen i’r plât nesa!

Dydd Mawrth 25ain: Twmblo gyda No Fit State

Oeddech chi’n gwybod fod No Fit State yn rhedeg nifer o gyrsiau syrcas yn wythnosol? Er bod nifer o’r cyrsiau yn rai 5 wythnos, mae ganddynt hefyd rai y gallwch chi drio fel gwersi unigol, gan gynnwys y dosbarth twmblo ar nos Fawrth. Mae twmblo yn sgil gymnasteg sy’n cyfuno gwaith llawr gyda trampolinio ac yn ôl sôn, mae gallu rheoli symudiad eich corff wrth hedfan yn yr awyr yn brofiad anhygoel, a bydd y tiwtoriaid profiadol yn eich helpu pob cam o’r ffordd.

Dydd Mercher 26ain:  Rob Beckett, Glee Club 7.30yh

Mae’r comediwr Rob Beckett yn dod i ddiddanu pobl Caerdydd nos Fercher yma yn y Glee Club. O be’ dwi ‘di weld ar y teledu, mae o’n berson ofnadwy o annoying, ond am ryw reswm, mae o ‘di bod ar nifer o raglenni comedi ar y teledu yn ddiweddar, gan gynnwys Live at the Apollo, Mock of the Week ac 8 out of 10 Cats, felly mae’n rhaid ei fod o reit ddoniol. Dwnim, ella mod i’n bod yn annheg a’i fod yn berson annwyl ac yn andros o ddigri. Ewch i weld- £12 ‘di tocynnau.

Dydd Iau 27ain: Music Geek Monthly, Chapter 8yh

Mae nosweithiau Music Geek Monthly ychydig fel clwb llyfrau, ond yn hytrach nag adolygu llyfrau, mae’r grŵp yn adolygu albymau, 1 clasurol ac un newydd. Bydd y grŵp yn trafod Please Please Me gan The Beatles a Fade gan Yo la Tengo mis yma, felly os yda’ chi’n ffan o’r albymau, neu wir yn eu casáu nhw, ewch draw i ddweud eich barn. Mae’r grŵp hefyd yn trafod gigs sy’n digwydd ar draws y ddinas, ac yn gyfle gwych i sgwrsio ag a chyfarfod pobl newydd.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma