Pigion yr Wythnos Sara Mai Jones: 31 Ionawr – 6 Chwefror

30 Ionawr 2014

Dydd Gwener, Ionawr 31: Ymlaciwch! Neu ewch am beint….

Mae’n nos Wener cyn y gêm, mae’i di bod yn wythnos galed yn y gwaith, felly ymlaciwch! Beth am ffonio ag archebu tecawê bach, gwylio bach o Graham Norton a Jonathan, a mynd i’r gwely’n gynnar – bydd hi’n ddiwrnod hir ‘fory.

Neu… ewch allan am beint! Weithia mae nos Wener cyn gêm cystal a’r nos Sadwrn, os nad gwell! Ewch i Dempseys a ‘da chi’n siŵr o weld llond stafell o hen ffrindiau a chyfeillion! Ag os yda chi ‘di bod yn cael Ionawr sych, ewch i ddathlu ei fod o drosodd!

Dydd Sadwrn, 1  Chwefror: Cymru v Yr Eidal – 2.30yp

Mae’n ddechrau cyffrous i fis Chwefror, gêm gyntaf Cymru yn y Chwe Gwlad yn erbyn yr Eidal, yma yng Nghaerdydd. Os nad ydych chi ddigon ffodus o fod gyda tocyn i’r stadiwm, mae digonedd o ddewis o dafarndai gwerth chweil i chi wylio’r gêm. Y dewis amlwg yw’r Mochyn Du, sydd wastad llawn Cymry a chanu ar ddiwrnod gêm, neu beth am rywle bach gwahanol, fel Nos Da, y Lansdowne, neu Gwdihw. Ble bynnag ‘da chi’n gwylio’r gêm, mi fydd hi’n ddiwrnod hyfryd yma yn y brifddinas.

Dydd Sul, 2 Chwefror: Steve Eaves + Blodau Gwylltion yn Chapter, – 8yh

Ar ôl nos Sadwrn gwallgo’ yn dathlu buddugoliaeth Cymru (gobeithio), dwi’n siŵr fydd y mwyafrif o Gymry Caerdydd yn dioddef fore dydd Sul, ond beth am ymlwybro allan o’r gwely draw i Chapter i wrando ar Steve Eaves gyda’r nos? Bydd y bardd, canwr a chyfansoddwr yn chwarae wrth ochr ei fand Rhai Pobl, ac yn ei gefnogi bydd Blodau Gwylltion, band Manon Steffan Ros. Mae’n siŵr o fod yn noson hyfryd, ac yn donic ar gyfer unrhyw hangofyr! 

Dydd Llun, 3 Chwefror

Wedi. Blino. ‘Rôl. Wicend. Gwely. Cynnar.

Dydd Mawrth, 4 Chwefror: Sinema Vue

Mae na lwyth o ffilmiau gwych yn y sinema ar hyn o bryd- American Hustle, Wolf of Wall Street, Inside Llewyn Davies, August: Osage County a llawer mwy. Gan fod Nos Fercher mor brysur oherwydd Orange Wednesdays, pam na ewch chi i Vue? Mae modd cofrestru are u gwefan ar gyfer 1/3 oddi ar tocynnau ffilm nos Fawrth, y cwbl sydd angen i chi wneud yw llenwi ffurflen fach syml.   

Dydd Mercher, 5 Chwefror: The Electric Cwtch: Open Mic – Full Moon Bar, 9yh

Meddwl bo chi ddigon da i berfformio ar lwyfan? Ewch amdani a pherfformiwch yn noson open mic y Full Moon Bar! Mae’n noson am ddim, ac mae’r drysau’n agor am 7yh, gyda’r gerddoriaeth yn cychwyn am 9yh. Os nad yda chi ffansi cymryd rhan, ewch lawr i wrando! Mae ‘na fferins am ddim ‘fyd! Dwi’m yn siŵr pam de..

Dydd Iau, 6 Chwefror: Hang Fire Smokehouse yn Nhafarn y Lansdowne, Treganna

Hwre hwre, mae’r noson fawr wedi cyrraedd- noson gyntaf Hang Fire Smokehouse yn y Lansdowne! Mi fydden nhw’n cychwyn y BBQ am 5.30pm, ac yn dal i fynd nes bydd y bwyd wedi mynd, ond ewch lawr ddigon buan i osgoi cael eich siomi- mae’n siwr o fod yn noson brysur iawn! Os nad ydych chi ddigon lwcus i gael blasu’r bwyd bendigedig nos Iau yma, peidiwch â phoeni- bydden nhw yn y Lansdown pob nos Iau a Nos Wener o’r 6ed ymlaen.

Felly, dyna ni, pigion yr wythnos. Wel, i mi beth bynnag. Os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau, gadewch i mi wybod!

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma