Pigion yr wythnos Sara Mai Jones 2 – 6 Mawrth

2 Mawrth 2014

Heddiw, Mawrth 2: Comic Con Caerdydd, Arena Motorpoint 9.00-6.00yh; Cowbois Rhos Botwnnog + Kizzy Crawford, Chapter 8.00yh

Os ydych chi’n chwilio am rywbeth hollol wahanol i wneud heddiw, oeddech chi’n gwybod fod Comic Con Caerdydd ymlaen penwythnos yma?! Ddechreuodd ddoe yn y Motorpoint Arena, ac mae llwyth o actorion o raglenni a ffilmiau megis Game of Thrones, Harry Potter a Lord of the Rings am fod o gwmpas y lle. Os yda’ chi’n ffan enfawr o Game of Thrones fel y fi, mae Kristian Nairn, sy’n chwarae Hodor am fod yna! Cyffro! £6 yn unig ydi tocyn ar ôl 11am. Bargen!

Mae Clwb Ifor yn cynnal gig yn Chapter nos Sul gyda Cowbois Rhos Botwnnog a Kizzy Crawford yn perfformio. Beth gewch chi well ar nos Sul na gwrando ar gerddoriaeth hyfryd y brodyr o Fotwnnog yn fyw yn theatre Chapter, ac i wneud y noson hyd yn oed fwy arbennig, bydd yr anhygoel Kizzy Crawford yn eu cefnogi nhw.

Dydd Llun 3ydd: Russell Brand: Messiah Complex, Canolfan Mileniwm Cymru 8.00yh

Bydd Russell Brand yn dod a’i sioe ‘Messiah Complex’ yn fyw i Fae Caerdydd nos Lun yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Mae’r comedïwr yn enwog am ei rolau ffilm, ond ar y llwyfan ddechreuodd Russell Brand, ac ar y llwyfan y mae o ar ei orau. Mae tocynnau dal ar gael o swyddfa docynnau Canolfan y Mileniwm.

Dydd Mawrth 4ydd: Dydd Mawrth Crempog

Peidiwch â gadael y tŷ heno. Arhoswch fewn a bwytewch gymaint o grempogau ag y gallwch chi. Dwi reit ddiflas a’n cael menyn a siwgr bob tro, ond ewch yn wallgo’- Nutella a banana, hufen iâ a siocled, caws a ham! The crempog world is your oyster!

Dydd Mercher 5ed: Noson Pitsa yn Snails Deli

Beth am wledd nos Fercher, a mynd draw i Deli Snails yn Rhiwbeina i’w noson Pitsa wythnosol? Mae’r bwyd ar gael i fwyta fewn neu i fynd gyda chi, ac mae dewis hyfryd o bitsas gwahanol ar gael.

Dydd Iau 6ed: Last Mic Standing, Dempsey’s

Ydych chi’n fardd, yn ganwr, neu’n gomedïwr o fri? Beth am gystadlu yn noson Last MIC Standing yn Dempseys? Cyfle gwych i chi ddangos eich talent, boed yn dalent am ddweud jôc neu ‘sgwennu cân. Os nad ydych chi’n dda am neud run o’r rheiny, ewch lawr am beint beth bynnag, ag efallai y byddwch chi’n gweld y Michael McIntyre nesaf!

Mwynhewch!

Sara x

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma