Pigion yr Wythnos 7 – 12 Hydref

8 Hydref 2013

Mae Sara Mai Jones yn ôl i fwrw golwg dros rai o ddigwyddiadau’r wythnos all fod o ddiddordeb i chi.

Heno – Student Lock-In, St David’s 2, 8yh-11yh, am ddim.

Yn anffodus, dw i ddim yn fyfyrwraig nac ddigon ifanc i fynd i’r Student Lock-In yn St Davids 2 nos Fawrth, ond os ydych chi’n fyfyrwyr, dyma gyfle gwych i ffeindio bargeinion a freebies wrth wrando ar DJ’s o’r clybia lleol gyda’ch ffrindiau. Mae’n ddigwyddiad am ddim, ond mae’n rhaid cofrestru o flaen llaw. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Fory – James Acaster: Lawnmower, Chapter, £10

Mae’r comedïwr James Acaster yn dod i Chapter nos Fercher. Perfformiodd ei sioe, Lawnmower, yng Ngŵyl Caeredin eleni, a chafodd ganmoliaeth fawr amdano, gyda’r Guardian dan y farn ei fod yn ‘One of the sharpest comic minds to have emerged in recent years’ (Guardian). Enwebwyd am wobr y Sioe Orau, Gwobr Gomedi Foster’s yn 2012, felly mae’n debyg ei fod yn sioe sy’n werth ei weld. Mwy o wybodaeth yma.

Dydd IauSunshine on Leith, Cineworld

Mae nos Iau yn noson reit dda i fynd i’r sinema (er nad yw’n Orange Wednesdays) gan nad oes llawer o ddim byd arall i wneud yng Nghaerdydd wythnos yma! Beth am i chi fynd i wylio’r ffilm ysgafn a hwyliog, Sunshine on Leith. Sioe gerdd ydyw, ac mae’n edrych reit gawslyd, ond be’ sy’n well na chydig o gaws ar noson wlyb ym mis Hydref.

Dydd Gwener – Mai’n nos Gwener ar ôl wythnos prysur o waith, felly ymlaciwch, rhowch eich traed fyny, a rhowch y teledu ymlaen!

Dydd SadwrnBeth am fynd am dro i Sêl Cist Car Bessemer Road fore dydd Sadwrn? Mae’n agored i’r cyhoedd o 9yb ymlaen, ac mae ‘na drysorau i’w darganfod ymysg yr holl stondinau. Efallai eich bod chi eisiau cael gwared â hen bethau yn eich tŷ? Os felly, £7 yn unig yw stondin. Mae o’n waith caled, a tydi bobl ddim fel arfer eisiau gwario mwy nag ychydig geiniogau ar unrhyw beth, ond ewch gyda ffrind neu deulu, ac mae’n gallu bod yn lot o hwyl!

I fyfyrwyr newydd Caerdydd, beth am fynd i gig Y Bandana yng Nghlwb Ifor Bach gyda’r nos? Mae’n cychwyn am 8.30yh, a bydd Hud ac Y Cledrau yn cefnogi. £6 ar y drysau, a £3 o flaen llaw (bargen!). Tocynnau ar gael yma.

Neu os ydych chi ffansi bach o gerddoriaeth wrth fwyta gwledd, beth am fynd draw i Deli Snails yn Rhiwbeina, am gig a bwffe am £15. Bydd Luke Jackson a Kizzy Krawford yn perfformio yno am 9yh, gyda bwyd yn cychwyn o 7yh. Mwy o wybodaeth yma.

Dydd Sul – Lou Lou’s Cardiff Vintage Fair, Neuadd y Ddinas, 12-5yp, £2

Mae Ffair Vintage  mwyaf y DU yn  dychwelyd i Neuadd y Ddinas Caerdydd dydd Sul yma. Bydd llwyth o gasglwyr a masnachwyr yn arddangos ac yn gwerthu dillad vintage o chwe degawd fwyaf ffasiynol y DU. Yn ogystal â dillad, bydd nwyddau i’r tŷ, gemwaith ac addurniadau hefyd ar werth.

Bydd cyfle hefyd i chi gael mêc-ofyr i edrych fel rhywun o’r gorffennol yn y Pop Up Parlour, gan dîm harddwch sy’n arbenigo mewn coluro vintage. Mwy o wybodaeth yma.

Gyda’r nos, mae noson gomedi go arbennig yn y Moon Club, Heol Womamby. Bydd Isy Suttie, sydd yn enwog am chwarae Dobby ar Peep Show, yn perfformio yn noson Comedy Storage in the Loft gyda Liam Willams am 6yh. Tocynnau ar gael yma.

 A dyna ni am wythnos yma. Dwi’n siŵr bod nifer o bethau eraill ymlaen yn ogystal, felly os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau eraill, peidiwch ag oedi cyn cysylltu! @smaijones

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma