Pigion y Dinesydd

27 Mai 2014

Dyw hi ddim yn rhy hwyr i brynu copi mis yma o’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Yn y rhifyn cyfredol mae Lowri Cooke yn canu clod tafarn y Discovery. Mae gan y gegin fyrgar arbennig am £9.50 heb  sôn am yr hwyaden! Y cyfeiriad yw Celyn Avenue, Glanllyn Caerdydd,  029 2075 5015.

Darllenwch am hanes diweddaraf Clwb y Cymric ac os oes diddordeb chwarae gyda’r clwb, y cyfeiriad i gysylltu yw clwbcymric@hotmail.com .

Mae Côr Meibion Taf yn paratoi yn ddyfal ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli ac os ydych am ymuno á’r côr mae ymarferion bob nos Sul am 7:30 o’r gloch yng nghapel Y Tabernacl.

Bydd Dafydd Palfrey, sydd wedi ymgartrefu yn ninas Toronto Canada yn sôn am atyniadau a phrydferthwch y ddinas brysur hon. Darllenwch am  Parkdale (Treganna Toronto!), Nathan Phillips Square,  Steve’s Music ac AGO (Oriel Gelf Ontario).

Ysgol Gymraeg i’n Cymuned: cofiwch am y cyfarfod cyhoeddus a gynhelir yn neuadd byddin yr iachawdwriaeth corporation Road 4 Mehefin 2014 – 7.30pm.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma