Pigion y Dinesydd

8 Tachwedd 2015

Yn rhifyn mis Tachwedd gallwch ddarllen mwy am:

 • Yr artist lleol, Anthony Evans, yn dathlu hanner can mlynedd o waith creadigol.
 • Yma o hyd: Banciau Bwyd. Pam mae angen banc bwyd yn y brifddinas yn 2015?
 • Cymdeithas Wyddonol Caerdydd yn clywed am gysylltiadau Cymreig y ffisegydd arloesol Niels Bohr (1885-1962)
 • Cymdeithas Gymraeg Dinas Powys yn dathlu ei phen-blwydd yn 50 oed.
 • Lowri Cooke yn trafod bywyd ym Los Angeles gyda’r cyfansoddwr Ceiri Torjussen a Falmai Griffiths yn sgwrsio â Ieuan Jones ac yn clywed am ei fywyd prysur ym myd cerdd.
 • Dathlu’r Deg – clod i berfformiad 130 o Gymry ifanc o Les Misérables yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.
 • Bryn Fôn yn noddi Stafell Fyw Caerdydd.
 • Beth yw ‘bws cerdded’? Darllenwch am brofiadau plant Ysgol y Wern wrth deithio i’r ysgol ac oddi yno.
 • Twrnamaint Cwpan Rygbi’r Byd yn llwyddiant mawr i’r brifddinas.
 • Colofnau misol difyr Beti George a Gwilym Roberts.
 • Trio Eto – tair telynores yn diddanu Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina.
 • Gŵyl y Gaeaf yn dychwelyd i lawnt Neuadd y Ddinas.
 • Cymrodorion Caerdydd – arwisgo’r Llywydd newydd, Brynmor Jones
 • … a Lowri Cooke yn y carchar – nid o dan glo ond yn ei cholofn Bwytai Merch y Ddinas yn rhoi blas ar fwyd ardderchog The Clink a phroffesiynoldeb a chwmni diddorol staff y bwyty.

Hyn, a mwy – llawer mwy – yn Y Dinesydd newydd ac yn www.dinesydd.com.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma