Pigion Y Dinesydd

18 Ebrill 2015

Mae rhifyn mis Ebrill o’r Dinesydd ar werth. Ymysg yr eitemau gallwch ddarllen

  • Teyrnged Geraint Talfan Davies i Harri Pritchard-Jones
  • Y newyddion diweddaraf ar broject adnewyddu Insole Court
  • Gwilym Roberts yn mwynhau ei anrheg pen-blwydd
  • Geraint Passmore yn trafod ei swydd newydd yn Dubai
  • Cerdyn Post o Boston oddi wrth Esther Passmore
  • Adroddiadau gan gymdeithasau, capeli ac ysgolion y ddinas

Hyn a llawer mwy yn y Dinesydd cyfredol.

I weld ble gallwch brynu copi o’r Dinesydd, neu i danysgrifio, ewch i’r wefan, www.dinesydd.cymru

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma