Pigion Y Dinesydd

10 Chwefror 2015

Yn rhifyn mis Chwefror o’r Dinesydd cewch ddarllen am …

  • Un o hoelion wyth y gymdeithas Gymraeg yn y ddinas yn dathlu ei benblwydd yn 80!
  • Oes addewid am fwy o ysgolion Cymraeg i’r ddinas?
  • Tybed ai hydrogen yw’r ateb i danio’r car yn hytrach na phetrol?
  • Falmai Griffiths yn holi Andea Hughes perchennog siop Cwtsh Bach yn Rhiwbeina..
  • Cerdyn post o Beujolais gan y gantores opera Rachel Ann Morgan.
  • Y cyfraniadau rheolaidd gan yr ysgolion a’r eglwysi, Beti George, GR a Lowri Cooke.
  • Bygythiad o ffracio yn y Fro.Tybed ai .cymru fydd eich ebost o hyn ymlaen?
  • A newyddion cyffrous am westy moethus arfaethedig ym Mhenarth.

Hyn a llawer mwy yn y Dinesydd cyfredol. I weld ble gallwch brynu copi o’r Dinesydd, neu i danysgrifio, ewch i’r wefan – www.dinesydd.com

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma