Pigion y Dinesydd

18 Medi 2014

Ewch i brynu eich copi o’r Dinesydd mis yma..

Mae Dinesydd mis Medi wastad yn llawn o hanesion am lwyddiant ein dinasyddion yn yr Eisteddfod Genedlaethol – a’r un peth eleni eto! Llwyth o wobrau, felly llongyfarchiadau mawr.

Ond y tro yma rydym yn falch o gario hanesion a lluniau am lwyddiant ysgubol mewn meysydd eraill hefyd. Ioan Kidd (un o olygyddion y Dinesydd) yn ennill gwobr Llyfr y Flwyddyn, a Christine James, ein Harchdderwydd, a Meic Stephens yn dod yn gyntaf yn y categorïau barddoniaeth (Cymraeg) a ffeithiol greadigol (Saesneg).

Ac yn haeddu eu lle ar y dudalen flaen mae Dawnswyr Ysgol Gymraeg Bro Eirwg am gipio gwobr ddawns Brydeinig y Groes Goch ar lwyfan yr O2 yn Llundain.

Un sy wedi cyfrannu at ein colofn fisol, Dysgwyr y Ddinas, enillodd wobr Dysgwr y Flwyddyn eleni yn Llanelli, sef Joella Price. Y mis nesa bydd y golofn hon yng ngofal swyddog newydd yng Nghanolfan Cymraeg i Oedoliion Caerdydd a Bro Morgannwg, sef Glyn Wise – ie, dyna chi, Big Brother! Edrychwn ymlaen at ei gyfraniadau.

Yn yr haf cyhoeddwyd cofiant newydd i Jim Griffiths, un o’n  gwleidyddion Cymraeg pwysicaf, Arwr Glew y Werin. Mae ymgyrch ar droed i gael cofgolofn iddo yn y Brifddinas. Beth yw eich barn chi?

Os oes diddordeb gyda chi mewn nofelau ysgafn, falle hofech chi ddarllen adolygiad y Dinesydd ar Cario ’Mlaen, nofel ddiweddaraf Joanna Davies.

 Os hoffech dderbyn copi digidol o’r Dinesydd cyfredol, cysylltwch â Huw Jones, huwgybuw@aol.com

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma