Pigion Rhifyn Ebrill Y Dinesydd

11 Ebrill 2014

gan Olygydd y Mis, Sian Parry Jones
Dyma rhai o bigion y mis yma yn Y Dinesydd newydd.. ewch i brynu eich copi newydd NAWR !

Cymrodorion  Caerdydd – Adam Price yn sôn am bwysigrwydd ‘delfrydiaeth’ mewn gwleidyddiaeth, a’r angen i ddenu mwy o bobl ‘greadigol â phrofiad eang’ i’r maes.

Cymdeithas Wyddonol Caerdydd – Nia Blackwell o Brifysgol Aberystwyth yn sôn am ei gwaith ymchwil i ddarganfod ffordd o buro dŵr llygredig sy’n llifo allan o’n pyllau glo.

Beti George, yn ei cholofn fisol newydd, yn bygwth ‘dweud ei dweud’ am y gwasanaeth meddygol ‘tu fas i orie’.

Cwlwm Busnes – Yr Athro Dylan Jones-Evans yn annog pobl Cymru a Llywodraeth Cymru i gymryd y cyfle i roi hwb i’r ecenomi trwy godi lefel entrepreneuriaeth,

Vernon Davies, 99 oed

Vernon Davies, 99 oed

Vernon Davies o Riwbeina, oedd yn yr ysgol gyda Dylan Thomas, yn cael ei holi gan Falmai Griffiths yn ei cholofn Nabod Ein Pobol

Lowri Cooke, yn Cerdyn Post, ar drywydd Rhodri Moseley, y peiriannydd aerodynameg o Gaerdydd sy’n gweithio gyda Ferrari yn Modena.

A wyddech chi pa mor bwysig yw ‘gwenu’ yng ngwlad Thai? Mae 13 o wahanol fathau o ‘wên’ yno – ac arwyddocâd arbennig i bob un! Mae Supachai yn egluro yn Dysgwyr y Ddinas. 

Y Cylch ar drogylch- neu groesffordd. Beth yw dyfodol Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd. Bydd Lowri Cooke, yn ei cholofn Bwytai Merch y Ddinas, yn sôn am ei ‘’phrofiadau gorau eto yng Nghaerdydd’’.

Hyn a mwy- llawer mwy- yn y Dinesydd newydd, ac ar www.dinesydd.com.


 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma