Pigion o’r Dinesydd

17 Rhagfyr 2014

Yn rhifyn Rhagfyr / Ionawr o’r Dinesydd cewch ddarllen:

  • llwyddiant dwy ferch ysgolion cynradd yn y ddinas a chriw o fechgyn ifanc
  • camp nodedig gŵr 78 oed wrth godi arian at wahanol elusennau
  • hanes Côr CF1 yn cyrraedd rownd derfynol
  • brodor o Gwm Gwendraeth yn trafod dulliau trin canserau yn y Gymdeithas Wyddonol
  • Gwilym Roberts yn bwrw golwg yn ôl dros ddigwyddiadau’r flwyddyn
  • Beti George, yn ei cholofn Whalu Meddilie, yn cwrdd â phobl ddiddorol
  • Hannah Bishop, perchennog siop yn Rhiwbeina, yn cael ei holi gan Falmai Griffiths yn ei cholofn Nabod Ein Pobol, a Lowri Cooke, yn Cerdyn Post, yn holi Sara Bines, athrawes ysgol gynradd yn Doha, Qatar
  • digwydiadau amrywiol y Mentrau Iaith
  • Y Cylch Cinio yn ffarwelio â Churchill’s
  • a Lowri Cooke, yn ei cholofn, Bwytai Merch y Ddinas yn mwynhau pryd arbennig o fwyd

Hyn a llawer mwy yn y Dinesydd cyfredol. I weld ble gallwch brynu copi o’r Dinesydd, neu i danysgrifio, ewch i’r wefan – www.dinesydd.com

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma