Pigion o’r Dinesydd

10 Tachwedd 2016

 

Yn rhifyn mis Tachwedd gallwch ddarllen mwy am:

Dyma Gariad (fel y moroedd): arddangosfa o waith diweddar Iwan Bala ym mhafiliwn Pier Penarth (llun ar y dde).

dyma-gariad-iwan-bala

Englynion coffa Emyr Davies i’r diweddar Sioned James.

Banc Bwyd Caerdydd yn agor seithfed canolfan ddosbarthu.

Gareth Lewis (Meic Pierce Pobol y Cwm) – hogyn o’r Felinheli – yn adrodd ei hanes.

CRICC yn cynnal Gŵyl Rygbi Dan 11 Ardal Caerdydd a’r Fro. ( llun uchod : Carfan fuddugol y Bontfaen gyda Rhys Patchell.)

Lowri Cooke yn trafod bywyd yn Hong Kong gyda’r delynores Lynne Hutton a Falmai Griffiths yn sgwrsio â Hazel Doull am hanes a llwyddiant ei hwyr, y beiciwr Owain Doull.

Cofio Aber-fan: sylw i berfformaid cyntaf Cantata Memoria: Ar gyfer y Plant (er cof am Aber-fan 1966), ffrwyth cydweithio rhwng Karl Jenkins a Mererid Hopwood); ac adolygiad o’r gyfrol Dagrau Tost: Cerddi Aber-fan a olygwyd gan Christine a Wyn James.

bobath-cymruGwahoddiad i gysylltu â Sion Corn! Ymgyrch Nadolig 2016 Bobath Cymru.

Colofnau misol difyr Beti George a Gwilym Roberts.

Aelodau Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd yn camu’n ôl i’r ail ganrif ar bymtheg yn Llancaiach Fawr.

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yn codi’r to ym mis Tachwedd.

 

Cymrodorion Caerdydd – arwisgo’r Llywydd newydd, y Parchedig Dyfrig Lloyd.

Y cyn-Lywydd, Brynmor Jones gyda’r Parchg Dyfrig Lloyd, Llywydd Anrhydeddus Cymrodorion Caerdydd

Y cyn-Lywydd, Brynmor Jones gyda’r Parch. Dyfrig Lloyd, Llywydd Anrhydeddus Cymrodorion Caerdydd

 

 

… a Lowri Cooke yn ein cyflwyno i fara rhagorol Becws Allen’s, Y Rhath.

 

Hyn, a mwy – llawer mwy – yn Y Dinesydd newydd, ac ar y wefan 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma