Pigion Mis Y Dinesydd

8 Gorffennaf 2014

Mae Dinesydd y mis wedi’i gyhoeddi ac ar gael i brynu yn y siopau neu arlein.

Golygydd y mis yma yw Ioan Kidd.. a dyma rhai o uchafbwyntiau y rhifyn ..  Mae Ioan hefyd wedi bod yn Clebran Da .. Pobl Caerydd – darlenwch yma

Haf yn y ddinas – gwledd o wyliau a hwyl… a rhywbeth at ddant pawb.

Geiriadur Prifysgol Cymru sydd bellach ar lein ac am ddim.

Côr Aelwyd Hamdden Caerdydd sydd wedi canu gyda’i gilydd am y tro olaf un – diwedd cyfnod.

Beti George yn ‘whalu meddilie’ ac yn whalu ambell fuwch gysegredig ym maes gwasanaethau cymdeithasol: ‘Saesneg, yn draddodiadol, yw iaith ysbyty a gofal. Rhaid newid hynny,’ meddai.

Wynford Ellis Owen a Stafell Fyw Caerdydd sydd wedi ennill un o Wobrau Ysbrydoli Cymru.

Y dyn sy’n cael modd i fyw wrth fynd o dŷ i dŷ ac o bentref i bentref yn tiwnio pianos o bob math.

Yr hyn agorodd lygaid Lowri Cooke a’i gyrru ‘i’r ochr dywyll’.

Ac enwau rhai o’r garfan ddawnus fydd yn cynrychioli Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn Glasgow.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma