Pier Penarth – Lle Arbennig y Genedl

28 Awst 2014

Llongyfarchiadau i Pier Penarth a enwebwyd fel Lle Arbennig swyddogol Cymru mewn cystadleuaeth genedlaethol dros yr haf, a welodd y cyhoedd yng Nghymru’n trafod y lleoedd sydd fwyaf ystyrlon iddyn nhw fel rhan o ymgyrch gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i ddod o hyd i hoff dirnod Cymru.

Bu’n rhaid i’r pier wrthsefyll cystadlu brwd gan y naw lleoliad eithriadol arall ar draws gogledd a de Cymru, yn cynnwys Castell Cyfarthfa a’r Goeden Unig a ddaeth yn ail ac yn drydydd.

Cafodd y pier art deco sydd wedi cael ei atgyweirio’n llwyr ei ddyfarnu’n “Bier y Flwyddyn” gan Gymdeithas Genedlaethol y Pierau yn gynharach eleni, ac fe’i henwebwyd oherwydd ei strwythur eiconig a’i olygfeydd syfrdanol. Aeth ymlaen i guro’r lleill yng nghamau olaf y gystadleuaeth a chael ei goroni fel yr hoff fan yng Nghymru gyfan.Penarth Pier 3 (2)

Wrth sôn am y cyhoeddiad, meddai Justin Albert, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru ac un o feirniaid Lleoedd Arbennig:

“Rydym yn falch iawn o weld bod y cyhoedd yng Nghymru wedi bod mor frwd dros eu Lleoedd Arbennig eleni. Roedd Pier Penarth yn wynebu cystadleuaeth anhygoel ond mae’n hawdd gweld pam gafodd ei raddio mor uchel: ei saernïaeth eiconig, y golygfeydd hardd a’r ffaith ei fod yn gynrychiadol o ddiwylliant Glannau Môr Cymru yn gyffredinol.”

Dyna’r dewis cenedlaethol, felly – ond beth am Gaerdydd? Ble mae’ch Lle Arbennig chi yn y ddinas? Rhowch wybod i ni isod – ac i ddechrau’r broses, dyma rai o hoff lefydd y Tîm Golygyddol:

Sian: Fy ngardd gefn. Mae’n hafan o lonydd a thawelwch yng nghanol y ddinas, ac eto’n llawn bywyd – adar, brogaod, pili-palaod a phob math o wenyn a phryfed. A’r peth gorau – a’r biti fwyaf mewn ffordd – yw bod hi mor breifat …

Gwenda: Sain Ffagan. Mynd a’r plant am bicnics, lle i grwydro yn y gaeaf, a ma’r lle yn tyfu ac yn datblygu bob mis bron.

Lois: Parc Cefn Onn achos bod hi’n goedwig gwbl hudol drwy gydol y flwyddyn, ac os yda chi’n hoffi blodau mae na rodidendryns bob lliw yr enfys yno bob blwyddyn. Just y lle i gael clurio’r pen!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma