Perlau Cudd yn Arcêds Caerdydd

10 Gorffennaf 2015

gan Zoe Gregory- Wozencroft a Erin Lawler, disgylion Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

Canol ddinas Caerdydd. Un o’r llefydd mwyaf poblogaidd yn y Deyrnas Unedig o ran siopa a bwyta. Mae’n denu miloedd o gwsmeriaid bob blwyddyn gyda chwmnïau enfawr fel Topshop,  John Lewis a Zara. . Ond beth am yr enwau llai.. y rhai lleol sy’n cael eu cysgodi gan y busnesau mawr?

Dyma bump o berlau cudd yn arcêds Caerdydd yr ydyn ni’n credu mae’n werth eu hymweld. Gobethio wnewch chi  joio diwrnod yn y dre heb hyd yn oed gadael yr arceds!

HOBOS VINTAGE

Siop ‘Marmite’ yw Hobos yn yr High Street Arcade ac rydyn ni’n addo bod y siop yn well na mae’r enw yn awgrymu. Mae’r siop quirky llawn dillad vintage fe fyddwch yn caru neu’n casau. Allwch chi ffeindio amryw o ddillad o wahanol degawdau mewn amryw o liwiau a phatrymau di-ri! Er bod y dillad yn arbennig ac yn unigryw , nid ydynt o reidrwydd yn brydferth pob tro. Dwedwn hwn wrth gofio am siwmper nadolig gyda tinsel go iawn mi wnes i welon ni ar werth yn y siop.

Mae’r siop ei hun yn eithaf ‘higgeldy piggeldy felly mae wir angen cloddio trwy’r cannoedd o sgertiau cord, dungarees a chrysau lumberjack i ddarganfod y trysor a’r bargeinion cudd. Ond os ydych chi medru treulio amser yn chwilio yna Hobos yw’r lle i chi!

BLUE HONEY

Dyma siop ddillad ‘vintage’ arall yn yr High Street Arcade. Yn wahanol i Hobos mae wedi’i threfnu yn fwy minimalaidd a modern. Ar y cyfan siop ar gyferdynion yw hon. Mae pob math o ddillad ar werth yma i ddynion, siacedi denim, jîns Levi hen ac wrth gwrs pwy all anghofio’r crysau Hawaiian a phatrymau 80au cringey.

blue honey Lan star mae yna rhai eitemau i fenywod ond mae’r siop yn bennaf ar gyfer bechgyn ifanc sy’n edrych   am rywbeth mwy trendy na Topman neu Urban Outfitters. Mae’r prisoedd yn gymharol rhad ac yn eithaf rhesymol. Mae’r dillad wedi trefnu ar rheiliau diwydiannol ac felly mae’n hawdd sganio’r eitemau yn gloi i weld beth ydych chi’n hoffi! Lle newydd, cyffrous dylsech chi yn bendant ymmweld a!

 SPILLERS RECORDS

I’r rhai ohonoch sydd efallai ddim eisiau treulio’r dydd yn siopa am ddillad mae Spillers Records yn y Morgan Arcade yn gyfle gwych i chi ddarganfod spillers cerddoriaeth newydd. Mae yna amrywiaeth enfawr o gerddoriaeth ar gael ar ffurff tap, finyl neu CD… o gerddoriaeth sydd yn y charts nawr fel Florence and the Machine a Kanye West neu o flynyddoedd yn ôl fel Fleetwood Mac a’r Beatles. Mae’r gweithwyr yn hapus i helpu ac mae’r prisioedd medru amrywio o £3 i £20 yn dibynnu ar yr artist. Allwch  hyd yn oed prynu finyl ar gyfer aelod o’r teulu sydd heb cael ei chwaraewr record mas am sbel,

RENATE

Bwtic slic yn y Morgan Acrade sy’n cynnwys ffasiwn wedi ailgyrchu fel ei slogan, fashion reborn. Efallai and yw’r dillad mor arloesol a mae’r slogan yn awgrymu ond mae’r dillad, esgidiau , bagiau a gemwaith yn ffasiynol a “classy” iawn.

renate Mae’r siop yn apelio i amryw o oedranau ac yn berffaith ar gyfer trip siopa mam a merch. Cofiwch mynd â phwrs llawn achos mae’r prisoedd yn eithaf drud  ond mae’r awyrgylch Eidalaidd ac  ansawdd da y dillad werth y siwrne.

BARKER TEA HOUSE

Yn yr High Street Arcade mae Barker Tea House yn cynnig cyfle arbennig i chi ymlacio ar ôl diwrnod hir o siopa. Mae’r caffi yn cynnig bwyd a diod gan gynnwys ‘afternoon tea’ hyfryd a chynnyrch ffres. Gyda atmosffer clyd a chyfarwydd mae ganddo bopeth o gadeiriau lledr a phapur wal hen ffasiwn i fygiau llestri ac ysgytlaethau wedi’u gweini mewn boteli llaeth. barkers tea

Mae’r prisoedd yn eithaf drud ond nid yw’n wahanol i caffis y stryd fawr. Mae yna amryw o frechdanau, paninis, salads a cawl ar gael heb hyd yn oed son am yr amrywiaeth o dê, smwddis ac ysgytlaethau sydd ar gael. Mae’r criw o staff hipsters barfog yn hynod o gyffeillgar ac yn helpgar iawn.

 

Felly dyna ein top tips o le i siopa yn y brifddinas – ond oes gennych chi awgrymiadau i’w rannu rhowch wybod i ni..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma