Perfformiadau emosiynol: Adolygiad Blood Brothers

1 Hydref 2015

Gan Hannah Pearce

Mae’r sioe gerdd boblogaidd Blood Brothers wedi dychwelyd i’r Theatr Newydd, Caerdydd am yr wythnosau nesaf a gan mai hon yw fy hoff sioe gerdd, pa well ffordd oedd o dreulio fy mhenblwydd na mynd i’w gweld?

Gan fy mod wedi gweld Blood Brothers o’r blaen, roedd gen i ddisgwyliadau mawr gan fod y cynhyrchiad diwethaf gwelais i  yn ardderchog. Wrth edrych ar y rhaglen, sylweddolais fod nifer o’r actorion wedi bod yn rhan o’r cynhyrchiad diwethaf i mi ei weld felly roeddwn yn disgwyl pethau mawr i ddweud y lleiaf.

Maureen Nolan fel Mrs Johnstone

Maureen Nolan fel Mrs Johnstone

Mae’n rhaid i mi roi canmoliaeth o’r radd flaenaf i Maureen Nolan a chwaraeodd ran Mrs Johnstone. Am berfformiad anhygoel. Rhaid dweud, roedd Maureen yn dda iawn y tro diwethaf i mi ei gweld yn perfformio’r rhan hon ond roedd perfformiad neithiwr cymaint yn well. Roedd ei pherfformiad credadwy ac emosiynol wedi gadael sawl aelod o’r gynulleidfa’n crio erbyn y diwedd. Yn sicr, mae hi wedi meistroli pob rhan o’r cymeriad, o’i gallu gwefreiddiol i droi golygfeydd comedi’n rhai dwys, i’w gallu i gyffwrdd â’n calonnau gyda’i chanu pwerus.

Er i mi weld Maureen yn chwarae rhan Mrs Johnstone o’r blaen, dyma oedd y tro cyntaf i mi weld Marti Pellow yn chwarae rhan yr adroddwr. Yn anffodus, nid oeddwn yn hoff iawn o’i berfformiad ef. Roedd yn anodd iawn clywed geiriau’r caneuon yn glir wrth iddo ganu ac ar rai adegau, roeddwn ond yn gwybod am beth roedd e’n ei ganu am i mi weld y sioe o’r blaen. Yn ogystal â hyn, collodd ei acen erbyn dechrau’r ail act ac yn lle clywed ei acen Lerpwl da fel y clywsom yn yr act gyntaf, ei acen naturiol a gafwyd erbyn i’r llen godi ar ddechrau’r ail act.

Marti Pellow

Marti Pellow

Yn wahanol i Marti, llwyddodd Sean Jones, a bortreadodd cymeriad Mickey, i gynnal ei acen ef trwy gydol y sioe. Yn ogystal, dwi hefyd wedi gweld Sean yn chwarae cymeriad Mickey o’r blaen ac roedd gennyf ddiddordeb mewn gweld a fyddai ei berfformiad ef o’r un safon a’r tro diwethaf. Rhaid i mi ddweud, roedd yn well. Llwyddodd i gadw acen Lerpwl gref trwy gydol y sioe ac roedd y cyferbyniad rhwng y plentyn diniwed a chwareus yn yr act gyntaf â’r oedolyn melancolaidd erbyn yr ail act yn eithriadol.

Mwynheais y sioe’n fawr iawn ac er ambell wendid fan hyn a fan draw, gadewais y theatr wedi fy ngwefreiddio ac atgoffodd neithiwr pam taw Blood Brothers yw fy hoff sioe gerdd.

Mae Blood Brothers yn cael ei pherfformio yn y Theatr Newydd tan y 10fed o Hydref. Ar ôl perfformiad pwerus y cast cyfan neithiwr, mae’n amlwg pam fod y sioe hon  yn dychwelyd i’r ddinas yn aml.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma