Perfformiadau Calonogol Morgannwg

7 Gorffennaf 2015

gan Hywel Owen

Bu mis Mehefin yn un llwyddiannus iawn i Forgannwg. Mae’r sir yn parhau’n ddi-guro yn y bencampwriaeth pedwar diwrnod. Yn dilyn pedair gêm gyfartal cafwyd pedair buddugoliaeth o’r bron am y tro cyntaf er 2004. Cyfeiriais at y fuddugoliaeth yn erbyn Essex yn fy adroddiad diwethaf a gwelwyd tair buddugoliaeth arall. Yn erbyn swydd Northampton roedd Morgannwg mewn trafferth ar 65 am 3 wiced ond gwelwyd batiad gwych o 107 gan Meschede a 73 gan Cooke. Sgoriodd Morgannwg 371 ac yna llwyddwyd i fowlio Northampton allan ddwywaith gan adael Morgannwg i sgorio 57 yn unig i sicrhau buddugoliaeth o 10 wiced. Gwelwyd y mwyafrif o’r bowlwyr yn cyfrannu yn ystod y gêm

Bydd y fuddugoliaeth nesaf yn erbyn Surrey yn Guildford yn cael ei gofio am gyfraniad nodedig Graham Wagg. Gwelwyd Wagg yn cymryd pedair wiced ym matiad cyntaf Surrey o 407.Wrth ymateb roedd Morgannwg mewn trafferthion dybryd ar 54 am 5. Ond gwelwyd batiad anhygoel gan Wagg wrth iddo sgorio 200 a oedd yn cynnwys 11 chwech gan alluogi Morgannwg i sgorio 437. Yn ail fatiad Surrey cymrodd Wagg ddwy wiced arall a phump gan Hogan. Roedd angen 247 i ennill a llwyddwyd i gyrraedd y nod yn gyfforddus gan golli dim ond tair wiced. Cafwyd cyfraniadau pwysig gan Bragg (83), Wright (68), a Rudolph (40).

Yn yr ornest nesaf yn erbyn Caerlyr gwelwyd nifer o fatwyr Morgannwg yn cael trafferthion eto wrth i’r sir fod yn 57 am 4. Ond unwaith eto gwelwyd Wagg (94) a Cooke (84) yn batio’n wych gan alluogi Morgannwg i sgorio 278. Gwelwyd partneriaeth am 78 ar gyfer y wiced olaf gyda Wagg yn sgorio 68 a Carter dim ond 10. Mewn ymateb sgoriodd Caerlyr 253 gyda’r mwyafrif o’r bowlwyr yn cyfrannu. Yn ail fatiad Morgannwg roedd y sir mewn trafferth ar 105 am 6 ond gweld cyfraniadau allweddol gan Ingram (60), Salter (54 heb fod allan), Wagg (32) a Hogan (37). Llwyddwyd i fowlio Caerlyr allan am 186 gan sicrhau buddugoliaeth o 137 rhediad. Er na sgoriodd Mark Cosgrove, capten Caerlyr llawer o rediadau derbyniodd groeso twymgalon gan gefnogwyr Morgannwg wrth iddo ddychwelyd i stadiwm SWALEC.

Yn dilyn y pedair fuddugoliaeth olynol mae Morgannwg yn drydydd yn y tabl gyda dwy gêm mewn llaw dros Surrey a Swydd Gaerhirfryn. Yn annisgwyl mae cyfle am ddyrchafiad i’r adran gyntaf – cawn weld os fydd y llwyddiant yn parhau.

Cymysg fu’r perfformiadau yn ystod y mis yn y gystadleuaeth 20 pelawd. Cafwyd tair buddugoliaeth o’r bron, colli tair. ac yna ennill dwy! Curwyd Middlesex yng Nghaerdydd o bedair rhediad mewn gêm gyffrous iawn. Y penwythnos canlynol cafwyd dwy fuddugoliaeth yn erbyn Swydd Gaerloyw ym Mryste ac yn erbyn Gwlad yr Haf yng Nghaerdydd. Tra fy mod i a dros 30,000 eraill yn dathlu campau Gareth Bale a thîm pel droed Cymru wrh sicrhau buddugoliaeth hanesyddol yn erbyn Gwlad Belg daeth mwy o newyddion da o Fryste wrth i Forgannwg ennill yn erbyn Caerloyw o 19 rhediad. Yr uchafbwynt yn ddi-os oedd batiad o 101 heb fod allan gan Rudolph. Y diwrnod canlynol curwyd Gwlad yr Haf yng Nghaerdydd mewn gêm a effeithiwyd gan y tywydd. Colli fu’r hanes yn erbyn Essex mewn gornest agos yn Chelmsford cyn derbyn cweir go iawn yn erbyn Sussex o 10 wiced yng Nghaerdydd. Cafwyd perfformiad siomedig hefyd yn erbyn Surrey yr wythnos ganlynol yn stadiwm SWALEC.

Yn anffodus mae’r gemau yng Nghaerdydd wedi bod yn siomedig ar y cyfan sy’n siom i’r cefnogwyr cartref. Teg yw dweud nad yw’r llain yn stadiwm SWALEC wedi cynorthwyo’r tim cartref. Ar y llaw arall mae’r pefformiadau oddi cartref wedi bod ar y cyfan yn llawer gwell. Cafwyd buddugoliaeth arbennig yn erbyn Gwlad yr Haf yn Taunton o dair rhediad. Sgoriodd Ingram 96 tra bowliodd Parnell yn wych yn y belawd olaf i sicrhau buddugoliaeth gyffrous. Rudolph eto oedd yr arwr yn erbyn Hampshire yn Southampton wrth iddo sgorio 77 gyda Morgannwg yn ennill o 23 rhediad. Mae gan Forgannwg gyfle da i gyrraedd y rownd go-gynderfynol yn y gystadleuaeth.

Wrth i gyfnod prysur Morgannwg barhau gan deithio i chwarae Swydd Derby bydd golygon dilynwyr criced ledled y byd yn canolbwyntio ar stadiwm SWALEC wrth i Loegr herio Awstralia yng ngêm cyntaf cyfres y Lludw. Y gobaith yw y bydd y tywydd yn ffafriol a’r ornest mor cyffrous â’r prawf cyntaf a gynhaliwyd yng Nghaerdydd yn 2009.

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma