Perfformiad gwych arall i guro Ipswich

23 Hydref 2014

Caerdydd 3 Ipswich 1

Gan PDWB

Perfformiad da arall. Buddugoliaeth arall. Bydd cefnogwyr Caerdydd yn meddwl bod nhw’n breuddwydio.

Beth bynnag mae’r rheolwr newydd Russell Slade wedi gwneud ers iddo gyrraedd pythefnos yn ôl mae’n gweithio. Ar ôl buddugoliaeth campus yn erbyn Notts Forest ar y penwythnos parhaodd Caerdydd i chwarae’n dda nos Fawrth wrth iddyn nhw ennill eto. Ac fel yn y gem diwetha perfformiodd y chwaraewyr gyda’r math o hyder, disgyblaeth a chydweithio na welwyd o gwbl cyn cyrhaeddiad Slade.

Ipswich gafodd y rhan fwyaf o’r meddiant am yr ugain munud cyntaf.Yr unig gysur i’r dorf gartre fallai oedd y ffaith taw chwaraewr gorau Ipswich oedd y Cymro, Jonny Williams , a chwaraeodd mor dda i Gymru yn erbyn Bosnia’n ddiweddar.

Llongyfarchiadau I Whittingham

Llongyfarchiadau I Whittingham

Er ei chwarae da doedd Ipswich ddim yn edrych fel sgorio tan i Murphy guro Marshall gyda roced o 30 metr. Ond, diolch i Peter Whittingham doedd dim rhaid poeni gormod. Mae e wedi sgorio llwyth o goliau da i Gaerdydd dros y blynydde ond dyw e ddim wedi sgorio un gwell na hyn. Gôl wych o 30 metr eto, oedd yn edrych mor hawdd iddo fe.

Ar ôl hynny rheolodd Caerdydd y gêm. Ro’n nhw’n gadarn yn y cefn ac yn greadigol wrth ymosod. Gallwn i ganmol pawb yn y tîm ond fallai bod Manga, Fabio, Whittingham a Pilkington yn haeddi clod arbennig.

Frederico Macheda ar ei ffordd i sgorio'r ail gôl

Frederico Macheda ar ei ffordd i sgorio’r ail gôl

Daeth yr ail gôl trwy Macheda, sy’n gwella bob gêm. Ac er rhyddhad mawr iddo fe, a’r ffans,  sgoriodd Le Fondre ei gôl gynta i’r clwb o’r diwedd. Cafodd e bach o lwc ond roedd ei redeg ddi-baid yn haeddi hwnna.

Roedd llawer o bobl yn amau apwyntiad Russell Slade fel rheolwr ond o beth dw i wedi gweld mor belled, mae’n ddyn sy’n gwybod beth mae’n gwneud – a faswn i ddim yn synnu o gwbl tasai fe’n dod a llwyddiant i Gaerdydd cyn iddo orffen.

Seren y gêm: Fabio

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma