Perfformiad di-flach arall gan Gaerdydd

2 Chwefror 2015

Caerdydd 0 Derby 2

Gan PDWB

Mae’n anodd credu taw llai na blwyddyn yn ôl roedd Caerdydd yn chwarae yn yr Uwch Gynghrair. I weld nhw’n chwarae’r dyddiau ‘ma mae’n teimlo mwy fel deng mlynedd yn ôl. Ac yn sicr bydd eu cefnogwyr yn poeni y bydd hi’n amser hir cyn iddyn nhw weld yr Uwch Gynghrair eto.

Mae’r tim yn chwarae’n wael nawr a mae’r tymor yn troi mewn i ymgyrch i aros yn yr adran yn lle dychwelyd i wlad yr addewid. Yn lle gwario miliynau ar chwaraewyr fel y gwnaeth Mackay a Solskjaer, mae’r rheolwr newydd Russell Slade yn gorfod cael gwared  ar y rheiny sy’n ennill arian mawr a ffeindio eraill sy’n rhatach a trio gwella’r tim ar yr un pryd. I fod yn deg i Slade mae hwn yn dasg i ddewin nid rheolwr pel-droed.

Canol y cae ddi- flach ac anobeithiol

Canol y cae ddi- flach ac anobeithiol

Ar ôl dweud hynny dyw e ddim yn esgus i’r math o berfformiad welon ni ddydd Sadwrn. Mae’n anodd unwaith eto i ffeindio unrhywbeth positif i ddweud am y tîm. Mae’n amlwg bod y chwaraewyr wedi colli hunan hyder, a fallai hyder yn y rheolwr hefyd. Gyda dau chwaraewr newydd yn dechrau, O’Keefe yn y canol a Peltier yn y cefn roedd dyn yn gobeithio gweld gwelliant. Ond na, yr un sbwriel oedd ar y cae.

Dyw euphoria’r crysau glas ddim wedi para’n fwy na mis ac roedd y dorf yn dawel iawn fel ‘sen nhw’n disgwyl y gwaetha. Ond pan safiodd y golgeidwad Simon Moore gic gosb ar ôl chwarter awr (llun uchod) dihunodd y torf am bum munud, yn gobeithio bod hi’n mynd i fod yn ddiwrnod lwcus i’r Adar Gleision. Pan sgoriodd Malone ‘own-goal’ deg munud yn ddiweddarach bu farw’r gobaith ‘na.

Pam na ddechreuodd Kenwyne?

Pam na ddechreuodd Kenwyne?

Wedyn sgoriodd Derby un arall jyst cyn yr egwyl ac roedd popeth ar ben i’r tîm gartre. Pan daeth Kenwyne Jones ar y cae gyda hanner awr i fynd o leia daeth e a bach o egni ac roedd yn fygythiad. A dweud y gwir fe yw’r unig chwaraewr sy’n chwarae fel ‘se chi’n disgwyl bob gem, ac wrth gwrs mae e wedi sgorio goliau yn rheolaidd. Felly y dirgelwch  yw —pam wnaeth e ddim dechrau?

Ar ddiwedd y gem chlywon ni ddim  llawer o ‘boos’ ond dim ond achos bod y  rhan fwya o’r’ dorf wedi hen fynd adre. Dw i ddim yn gweld pethau’n gwella o gwbwl yn y dyfodol agos. Mae’r arian wedi mynd a mae’r dyfodol yn edrych yn ddu.

Seren y gem: Neb

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma