Penblwydd hapus i ni !

12 Gorffennaf 2014

 

Mae Pobl Caerdydd yn dathlu pen-blwydd yn flwydd oed yn Tafwyl, ar ôl i’r syniad gael ei lansio yn ystod yr ŵyl y llynedd.

Mae’r ddarpariaeth ddigidol gymunedol ar gyfer siaradwyr Cymraeg Caerdydd wedi mynd o nerth i nerth, gyda nifer helaeth o ddilynwyr a darllenwyr erbyn hyn ar Twitter, Facebook ac ar y wefan.

Yn ôl y ffigurau diweddaraf, mae’r wefan wedi cael un mil ar ddeg o ymwelwyr unigryw dros y flwyddyn ddiwethaf – traean y boblogaeth sy’n siarad Cymraeg yn y Brifddinas. Mae bron i ddwy fil o bobl Caerdydd yn dilyn y ddarpariaeth ar Twitter.

Mae’r ddarpariaeth yn cael ei rhedeg gan dîm o wirfoddolwyr, ac yn bartneriaeth rhwng Canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd, Menter Caerdydd a’r Dinesydd.

Yn ôl Sara Moseley o Brifysgol Caerdydd, mae’r ddarpariaeth wedi plesio trigolion y ddinas. “Mae’r ffigurau yn dangos bod galw am y ddarpariaeth, a bod ganddi botensial mawr. Rydym wedi creu sylfaen gref dros y flwyddyn ddiwethaf, a’n gobaith nawr yw datblygu’r gwasanaeth ymhellach drwy adeiladu ar y dechrau addawol hwn.”

Yn ôl gwaith ymchwil gan y Brifysgol mae’r ddarpariaeth wedi apelio at y 36,000 o bobl yng Nghaerdydd sy’n siarad Cymraeg, gyda 79% yn dangos diddordeb mawr mewn cael gwybodaeth am Gaerdydd drwy’r iaith Gymraeg.

Mae’r arolwg hefyd yn dangos bod Cymry Caerdydd eisiau rhagor o erthyglau am yr hyn sy’n digwydd yn ddinas, gan gynnwys eitemau am y celfyddydau, pobl a hanes lleol.

Yn Tafwyl eleni y gobaith yw annog rhagor o drigolion Caerdydd i greu cynnwys neu rannu eu straeon gyda’r ddarpariaeth, er mwyn sicrhau gwasanaeth sy’n adlewyrchu bywyd y brifddinas ac yn apelio at bobl Caerdydd.

Yn ôl Sali Collins, darlithydd newyddiaduraeth yn y Brifysgol a chydlynydd Pobl Caerdydd, “Rydym yn cynnig gwasanaeth unigryw ar gyfer siaradwyr Cymraeg Caerdydd gydag erthyglau a chynnwys gan gyfranwyr ar draws y ddinas. Rydym wedi cael cefnogaeth fawr gan bobl y ddinas, ac rydym yn apelio heddiw ar bobl eraill i ymuno a chreu cynnwys gyda Pobl Caerdydd.”

Dywedodd Emma Meese, rheolwr y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, “Rydym wedi dysgu cryn dipyn am beth mae pobl ei eisiau, ac mae’n ddiddorol hefyd bod y mwyafrif yn darllen ein cynnwys drwy Twitter. Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn hollbwysig i’r ddarpariaeth.”

Erbyn hyn mae darpariaeth arall wedi dechrau yn Aberystwyth, sef ‘Pobl Aberystwyth’, ac mae’r ganolfan yn cynnig cymorth a hyfforddiant i unrhyw gymuned sydd â diddordeb mewn creu cynnwys newyddion lleol i’w hardal leol.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma