Penblwydd Clwb y Diwc

18 Mehefin 2013

Stori gan Elin Wyn

Ond dyw amser yn hedfan! Mae’n anodd credu ond fe fydd Clwb y Diwc yn dathlu ei benblwydd yn 5 oed ym mis Medi. Mae’r clwb yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol Cymraeg yn nhafarn y Duke of Clarence ar Clive Road, Treganna ddwywaith y mis.

Flyer_mis_MediMae elw’r digwyddiadau yn cael ei ddosbarthu i gymdeithasau sy’n hyrwyddo’r Gymraeg yn yr ardal. Dros y pum mlynedd diwethaf mae dros £2,000 wedi’i ddosbarthu rhwng cymdeithasau rhieni ysgolion lleol, adran yr Urdd yn Salem, clwb rygbi 7 bob ochr, gardd gymunedol Treganna, band Melin Gruffydd a llu o achosion da eraill.

Ac mae na barti mawr ar y gweill i ddathlu’r penblwydd. Ar benwythnos yr 20fed a’r 21ain o Fedi fe fyddwn ni’n cynnal dwy noson yn y Diwc gyda llu o artistiaid yn ein diddanu. Yn eu plith mae Al Lewis a’r Band, Huw Stephens, Jess a Jessop a’r Sgweiri.
Fe fydd rhagor o fanylion ar gael cyn hir – ond y peth pwysicaf yw i chi gadw’r ddau ddyddiad yn glir ar gyfer y dathlu mawr.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma