Penarth yn Cofio Saunders

26 Tachwedd 2015

Diwrnod i’w gofio i Benarth – dyna ddywedodd ymgeisydd lleol Plaid Cymru Dr Dafydd Trystan Davies ar ôl dadorchuddio plac glas yn 158 Westbourne Road i gofio cysylltiad y dre gyda Saunders Lewis.

Trefnwyd y dathliadau gan Gangen Penarth o Blaid Cymru a Chymdeithas Hanes y Blaid, gyda chefnogaeth Philippa a Granville John sydd bellach yn byw yn y tŷ ac sydd wedi cadw nifer o’i nodweddion.

Bu Saunders Lewis yn sylfaenydd Plaid Cymru a’i llywydd rhwng 1926 a 1939.  Fe deithiodd i Benarth i fynychu cyfarfod yn Bedwas Place yn 1924 a arweiniodd at lansiad y blaid y flwyddyn wedyn.

Wrth ddadorchuddio’r plac, dywedodd cyn-lywydd Plaid Cymru Dafydd Wigley ei fod yn amserol yn ystod y cyfnod cyn y refferendwm ar barhad aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd i ni gofio’r weledigaeth Ewropeaidd a gyfrannodd Saunders Lewis at wleidyddiaeth Cymru.

Symudodd Saunders Lewis i Benarth yn 1952 gan drigo yn y tŷ yn Westbourne Road hyd at y flwyddyn cyn ei farwolaeth yn 1985.

Cyn y dadorchuddio, rhoddodd swyddogion o Gymdeithas Hanes Plaid Cymru flodau ar fedd Saunders Lewis a’i wraig Margaret, ac ar fedd eu merch Mair, sydd wedi claddu ym Mynwent Penarth yn Castle Avenue.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma