Pêl enfawr yn Disgyn ar Gastell Caerdydd

18 Medi 2015

Datganiad Cyngor Caerdydd .. 

Er mawr syndod i gymudwyr, trigolion ac ymwelwyr â’r ddinas, mae un o dirnodau mwyaf eiconig Caerdydd hefyd yn profi cyffro’r bêl hirgron.

Ar fore cyntaf Cwpan Rygbi’r Byd 2015, mae’n ymddangos fel bod pêl rygbi enfawr wedi cwympo ar y Castell! Mae’r ‘Bêl Enfawr’ yn siŵr o achosi tipyn o gyffro ar strydoedd prifddinas Cymru, ac yn dathlu dechrau mis rhagorol o chwaraeon yng Nghaerdydd.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale: “Bydd Caerdydd yn chwarae rhan allweddol yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2015, gan gynnal wyth gêm yn Stadiwm y Mileniwm. Hon yw’r unig Ddinas Groeso y tu allan i Lloegr.
“Bydd yr unig Ardal Cefnogwyr Swyddogol yma, reit yng Nghanol y Ddinas ger y stadiwm. Dyma fydd y lle gorau i wylio’r holl gyffro y tu allan i’r stadiwm ei hun.
“Mae’r “Bêl Enfawr” yn datgan yn glir fod Cwpan Rygbi’r Byd wedi cyrraedd yng Nghaerdydd, ac rydyn ni’n barod i fynd!”

Bydd Parc yr Arfau eiconig Caerdydd yn cael ei weddnewid yn Ardal Cefnogwyr Swyddogol Cwpan Rygbi’r Byd am 11 diwrnod yn ystod y twrnamaint, sy’n dechrau ddydd Gwener (18 Medi). Bydd hefyd ar agor ar gyfer yr wyth gêm sy’n cael eu chwarae yn Stadiwm y Mileniwm a dwy o gemau oddi cartref Cymru.
Caiff pawb sy’n dod i’r Ardal Cefnogwyr, lle bydd lle i 10,000 o bobl o bob oedran, fynediad am ddim. Hwn yw’r lleoliad mwyaf yn y ddinas a fydd yn dangos y gemau ar sgrîn fawr a bydd adloniant byw gan gynnwys perfformwyr theatr stryd, DJs a cherddoriaeth, Corau Rhanbarthol S4C, Diwrnod Haka a Bwyta Tân Ffijïaidd. Bydd stondinau bwyd a diod ar agor drwy’r dydd, gyda phrif noddwyr Cwpan Rygbi’r Byd yno hefyd yng nghanol y cyffro. Hefyd bydd gweithgareddau rygbi fel Caets Cicio, Sgrym 3D, Prawf Ymateb Batak a Phasio Cyflym.

Dywedodd y Cynghorydd Bale: “Dros y blynyddoedd, mae Caerdydd wedi ennill enw da fel Dinas Groeso ragorol ar gyfer rhai o ddigwyddiadau chwaraeon rhyngwladol gorau’r byd. Dros yr ychydig wythnosau nesaf bydd llygaid y byd ar ein dinas, gan arddangos yr hyn sydd gennym i’w gynnig a chroesawu miloedd o ymwelwyr i gartref rygbi Cymru.”

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma