Peidiwch anghofio’ch pwrs Ddydd Sadwrn!

9 Gorffennaf 2014

Gyda dim ond tridie i fynd – ydych chi wedi dechrau am meddwl beth fydd trefn eich diwrnod eto? Ydych chi wedi dechrau creu amserlen bersonol ar yr App? Wel, gwnewch yn siwr eich bod yn gwneud digon o amser i grwydo’r stondinau….. Os ydych chi’n chwilio am ddarn o gelf newydd i’r ty, crys-t neu anrheg i ffrind, bydd dros 30 o stondinwyr yng ngerddi’r Castell a llond y lle o anrhegion a phethau neis i brynu!

stondinau f3

A tra bydd yr holl siopa a chrwydro’n siwr o godi syched a chwant bwyd, mae mwy o stondinwyr bwyd a diod nag erioed eleni yn cynnig popeth o fwyd thai a chrepes i hufen iâ a bwyd môr!!

bwyd a diod

 (Mae Tafwyl wedi trwyddedu ardaloedd penodol o lawnt y Castell, a bydd 2 far yn gwerthu dewis da o gwrw, seidr, gwinoedd a gwirodydd lleol. Ond ni fyddwch yn gallu dod â’ch alcohol eich hun ar y safle. Nid oes trwydded gyda’r Wyl ar gyfer hyn, felly plis peidiwch a thrio sleifio alcohol eich hunain heibio ein stiwardiaid cyfeillgar – neu byddwn yn gorfod gofyn i chiadael y safle.  Bydd rhaid i bobl ifanc dan 18 oed adael safle’r Castell os dawn o hyd i alcohol yn eu meddiant )

3 diwrnod i fynd

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma